Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Trường Cao Đẳng Lạc Việt

Đào tạo các ngành:
- Y sỹ; Điều dưỡng; Dược; Sư phạm Mầm non; Du lịch; Hệ thống thông tin; Các ngành khối kinh tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh; Quản trị khách sạn, nhà hàng.
- Chứng chỉ chuyên ngành: Y học cổ tryền; Y học dự phòng; Điều dưỡng nha khoa; Hướng dẫn du lịch.
- Chứng chỉ nghề tư pháp: Luật sư; Công chứng; Đấu giá; Thừa phát lại.
- Chứng chỉ ngắn hạn: Nghiệp vụ Lễ tân; Nghiệp vụ buồng phòng; Quản lý khách sạn, nhà hàng; Nghiệp vụ sư phạm trung cấp, cao đẳng, đại học;  Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; Bồi dưỡng GV, GVC; Bồi dưỡng cán sự, CV, CVC; ...

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-