Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

Nhân Viên Kế Toán

Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống (LIFE) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Hoạt động dưới sự quản lý và giám sát trực tiếp của Kế toán trưởng, Giám đốc dự án và Ban Giám đốc Trung tâm Life;
- Kiểm tra, theo dõi chi tiêu dự án theo ngân sách và các qui định chi tiêu đã được phê duyệt;
- Các công việc có liên quan khác.

* Một số phúc lợi khi làm việc tại Trung tâm Life:
- Lương thỏa thuận.
-...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh

11/03/2018

Thông tin công ty

Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống (LIFE)

  • Số nhân viên: 25-99

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (Trung tâm Life) là tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Life hoạt động trong mối quan hệ hợp tác với người dân trong cộng đồng và với các hiệp hội, tổ chức trong và ngoài nước. Sứ mệnh của Life là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cộng đồng dễ bị tổn thương. Life thực hiện sứ mệnh của mình thông qua các nghiên cứu, huấn luyện và các chương trình dự án có tác động lớn, mang tính bền vững cao với một giá thành hợp lý.

Hiện nay, Life đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Kế toán dự án. Các công việc cụ thể như sau:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-