Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống (LIFE)

  • Số nhân viên: 25-99

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (Trung tâm Life) là tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Life hoạt động trong mối quan hệ hợp tác với người dân trong cộng đồng và với các hiệp hội, tổ chức trong và ngoài nước. Sứ mệnh của Life là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cộng đồng dễ bị tổn thương. Life thực hiện sứ mệnh của mình thông qua các nghiên cứu, huấn luyện và các chương trình dự án có tác động lớn, mang tính bền vững cao với một giá thành hợp lý.

Hiện nay, Life đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Kế toán dự án. Các công việc cụ thể như sau:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-