Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Bán Hàng Cửa Hàng Bánh Crepe (Part Time)

Tokyohouse Co.,Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Sinh viên/ Thực tập sinh

27/05/2019

Sub-Manager Quản Lý Cửa Hàng (Antenna Shop) (Tiếng Nhật N3~)

Tokyohouse Co.,Ltd - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

24/05/2019

Thông tin công ty

Tokyohouse Co.,Ltd

Tokyohouse Co.,Ltd

  • Số nhân viên: 25-99

Crepe Cake - tea Shop
Antenna shops development
Guesthouse
Oversea Expansion Support (Brokerage, Consulting, Architecture, ect.)

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-