Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Tổng Vụ/ Thư Ký Giám Đốc (Tiếng Nhật N2)

TOHO CO., LTD. - Hồ Chí Minh

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
09/06/2020

Thông tin công ty

TOHO CO., LTD.

TOHO CO., LTD.

  • Số nhân viên: 10-24

* Giới thiệu Công ty
- Trang Web: http://www.toho.com
- Thành lập tại Tp HCM, đến nay đã được 21 năm.
- Công ty chuyên cung cấp cho các doanh nghiệp Nhật các thông tin về kinh tế , doanh nghiệp Việt nam, tin tức, tập quán,văn hóa Việt Nam.
Hỗ trợ, tư vấn, khảo sát đầu tư tại Việt Nam cho các doanh nghiệp Nhật

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io