Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tập Đoàn Phúc Hoàng Ngọc - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên
17/09/2020

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tập Đoàn Phúc Hoàng Ngọc - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
17/09/2020

PHÓ PHÒNG MARKETING - TRUYỀN THÔNG

Tập Đoàn Phúc Hoàng Ngọc - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
17/09/2020

KIẾN TRÚC SƯ (CHUYÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT)

Tập Đoàn Phúc Hoàng Ngọc - Đà Nẵng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
17/09/2020

Thông tin công ty

Tập Đoàn Phúc Hoàng Ngọc

Tập Đoàn Phúc Hoàng Ngọc

Là công ty có hơn 10 năm trong lĩnh vực Kinh doanh & Đầu tư Bất động sản;
Quy hoạch đô thị; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io