TALEED Academy is an English center with the motto "Taleed - the beginning of success". The name Taleed is formed by the words Talented & Seed which mean "the seed for talents". As its name and motto suggest, Taleed Academy aims to awake the talent in you, support your first step to success during your study at domestic or foreign colleges and universities by providing you a solid English foundation and academic skills.

The two primary educational programs of Taleed Academy are "preparing for the IELTS exam" and "studying in Finland". With a team of passionate, experienced and considerate instructors, Taleed is confident to become a prestigious, professional educational institute, contributing to the capability improvement of the Vietnamese labor force and stimulating the young generation to dream high, reaching out to the world's new sources of knowledge

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin

  • Hỡi TALEEDers ơi, các bạn đã gửi lời chúc đến người mẹ thân yêu của mình chưa nào? Hãy cùng TALEED chia sẻ , bộc bạch tình cảm "sâu kín" bằng những từ ngữ đẹp đẽ nhất gửi đến đấng sinh thành và để NGÀY CỦA MẸ càng trở nên ý nghĩa hơn nha #Happy #MothersDay #TALEEDAcademy #TALEEDers

Nơi làm việc

  • Văn Phòng Chính

    242 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6,Hồ Chí Minh, Việt Nam