Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Purchasing Staff

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

14/02/2019

Kỹ Sư Môi Trường và An Toàn Lao Động

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

30/01/2019

QC Engineer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

30/01/2019

Kỹ Sư Phòng Lắp Ráp

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

30/01/2019

Sales Officer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

30/01/2019

Thông tin công ty

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD

TAKAHATA PRECISION VIETNAM CO.,LTD (with 100% invested capital of Japan) is located in No.10-11-12, Plot N, Nomura Haiphong Industrial Zone, An Duong District, Haiphong City, Vietnam).

We are leading company producing precision plastic products for office machines, housing parts, automatic parts. In order to meet the demand of widening company, we are looking for suitable employees in many positions.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-