Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Head of Planning

Spica Elastic Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

01/11/2018

Production Planner

Spica Elastic Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

01/11/2018

Trưởng ca bộ phận sản xuất ( nam )

Spica Elastic Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/10/2018

Thông tin công ty

Spica Elastic Vietnam Co., Ltd

  • Số nhân viên: 500-999

Spica Elastic Vietnam Co., Ltd located at Que Vo Industrial Zone-expanded phase, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province has 100% investment capital from India. We specialize in manufacturing elastic textile belts for underwear and related gaments and printing of pattern, details, logo, trade name as per clients'request.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-