Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Văn Phòng

Sonion Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

20/04/2019

Receptionist

Sonion Việt Nam - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

27/03/2019

Thông tin công ty

Sonion Việt Nam

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

Sonion is a global leader in design of advanced miniature components and solutions for hearing instruments and advanced acoustics with 100% Danish capital-based.
With over 3,300 employees in Vietnam, Sonion Vietnam is developing its manufacturing site in Saigon Hi-Tech Park, Dist. 9, Ho Chi Minh City.
Please visit us at www.sonion.com

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-