Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Recruitment & Training

Smart Train Co.Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

09/11/2018

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự/ HR & Admin Officer

Smart Train Co.Ltd - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

09/11/2018

Chuyên Viên Tư Vấn/ Program Advisor

Smart Train Co.Ltd - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

09/11/2018

Quản Lý Bộ Phận Tài Chính Kế Toán - HCNS

Smart Train Co.Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

09/11/2018

Nhân viên Điều phối Lớp Học/ Class Coordinator

Smart Train Co.Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

09/11/2018

Nhân viên IT (Support)

Smart Train Co.Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

09/11/2018

Nhân Viên Kế Toán - Tiền Mặt

Smart Train Co.Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

09/11/2018

Business Relations Manager

Smart Train Co.Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

09/11/2018

Thông tin công ty

Smart Train Co.Ltd

Smart Train Co.Ltd

  • Số nhân viên: 25-99

Smart Train is a leading training organization in Vietnam in providing international finance and accounting training programs such as ACCA, CMA, CIA, CFA, FIA, DipIFR and other short-term courses in accounting, auditing and finance.

Smart Train is training partner accredited as a Platinum Tuition Provider of The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), as well as the only authorized training partner in Vietnam of Institute of Management Accountants

Strategic Partners:

Smart Train is proud to be the trusted training system of more than 12,000 learners from audit firms, banks, listed companies, major companies and multinational corporations such as: PwC, EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, RSM DTL, Bayer, KTC, Capital Land, ANZ, HSBC, Vietjet Air, PV Drilling, SAB Miller, Anova, Nestlé, TNK, PepsiCo, DKSH, Holcim, Glaxo Smith Kline, Keppel Land, Manulife, Vina Capital, BMW, AIA, Savills VN, Zuellig Pharma …

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-