Shyang Hung Cheng Co., Ltd. is 100% foreign investment. Manufacturing sports shoes with modern technology system.

SHC workforce with the creativeness, innovation, including more than 100 expats & 9000 local laborers. We're proud of providing value added products and services to our customer.

In other to maintain long-term business and develop our workforce, we are looking for talent candidates who can accompany with us to sustain company development

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa PCT

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
25/01/2021

Nhân Viên Phát Triển Giày Mẫu

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
25/01/2021

Kỹ Sư Bảo Trì

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
25/01/2021

NHÂN VIÊN THU MUA

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
25/01/2021

Đầu Bếp

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
25/01/2021

Trợ Lý Phiên Dịch (Tiếng Hoa)

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
05/01/2021

Nơi làm việc

  • Văn Phòng - Bình Dương 8 công việc

    Cụm SX An Thạnh, P, An Thạnh,Bình Dương, Việt Nam