Shyang Hung Cheng Co., Ltd. is 100% foreign investment. Manufacturing sports shoes with modern technology system.

SHC workforce with the creativeness, innovation, including more than 100 expats & 9000 local laborers. We're proud of providing value added products and services to our customer.

In other to maintain long-term business and develop our workforce, we are looking for talent candidates who can accompany with us to sustain company development

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Đặt Mua

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Mới đi làm
09/12/2019

Nhân Viên HSE

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
29/11/2019

Nhân Viên IE (Industry Engineering)

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
29/11/2019

Trợ Lý Phiên Dịch (Tiếng Hoa)

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2019

Kỹ Sư Bảo Trì

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
23/11/2019

Nơi làm việc

  • Văn Phòng - Bình Dương 8 công việc

    Cụm SX An Thạnh, P, An Thạnh,Bình Dương, Việt Nam