Shyang Hung Cheng Co., Ltd. is 100% foreign investment. Manufacturing sports shoes with modern technology system.

SHC workforce with the creativeness, innovation, including more than 100 expats & 9000 local laborers. We're proud of providing value added products and services to our customer.

In other to maintain long-term business and develop our workforce, we are looking for talent candidates who can accompany with us to sustain company development

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên HSE

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

SHYANG HUNG CHENG

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý/ Báo cáo xả thải cho STN môi trường
- Lập các báo cáo nội bộ, khách hàng và cơ quan nhà nước về rác thải.
- Giám sát việc cân số lượng và lập các chứng từ giao nhận
- Xem xét chức năng và điều kiện của các nhà thầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải
- Quản lý năng lượng (Điện, Xăng, Dầu, Gas), nước
- Phân ...

Môi trường/ Xử lý chất thải, An Toàn Lao Động

Thị xã Thuận An Môi trường HSE

20/10/2017

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

SHYANG HUNG CHENG

Thương lượng | Nhân viên

- Liên hệ với khách hàng và người giao nhận qua hệ thống, email 
- Kiểm tra nội bộ với các bộ phận liên quan
- Xử lý và nhận đơn đặt hàng cho đến khi giao hàng
- Làm debit/credit note
- Gửi thanh toán tới khách hàng & thiết lập công nợ
- Nhận đơn hàng mẫu từ khách hàng và kiểm tra với bộ phận liên quan ngày xuất hàng
-...

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương

Thị xã Thuận An

10/10/2017

Kỹ Sư Tự Động Hóa - Automatic Engineering

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

SHYANG HUNG CHENG

10,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Trực tiếp vận hành, sửa chữa, báo trì, quản lý hệ thống máy tự động hóa, robot
- Định kỳ lên kế hoạch bảo dưỡng máy móc
- Phối hợp với bộ phân Sản suất tối ưu (ME) thiết kế công cụ mới ứng dụng vào sản xuất để giảm lãng phí tăng năng suất và hiệu quả
- Trực tiếp liên lạc với nhà cung cấp nếu hệ thông máy móc gặp sự c...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Điện/ Điện tử

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Thị xã Thuận An Tự động hóa Bình Dương

02/10/2017

Chuyên Viên Phòng Phó Tổng - Vice President Specialist

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

SHYANG HUNG CHENG

Thương lượng | Nhân viên

1. Project Management
- Regularly handle 1 or more improvement/kaizen project
- Analyst SWOT and make PDCA
- Monthly report project timeline to manager
2. In charge of Future talent program
- Work independently on VP Office, focus on project management
- Monthly/ quarterly rotate to multiple departments to join Job or...

Thư ký/ Hành chánh, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Thị xã Thuận An Trợ lý giám đốc Bình Dương

02/10/2017

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

SHYANG HUNG CHENG

Thương lượng | Nhân viên

- Phiên dịch tiếng Hoa
- Hỗ trợ một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Thư ký/ Hành chánh, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Dệt may/ Da giày

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Nhân Viên Văn Phòng Thị xã Thuận An

02/10/2017

Nhân Viên Thu Mua - Có kinh nghiệm ngành giày

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

SHYANG HUNG CHENG

Thương lượng | Nhân viên

- Xuống đơn đặt mua hàng
- Sắp xếp giao hàng đúng tiến độ
- Xử lý dị thường
- Thanh toán
- Hỗ trợ các công việc khác của cấp trên

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Vật tư/ Mua hàng

Thị xã Thuận An Mua hàng Vật tư Bình Dương

02/10/2017

Nhân Viên Nghiệp Vụ - Có kinh nghiệm ngành giày

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

SHYANG HUNG CHENG

Thương lượng | Nhân viên

- Liên hệ với khách hàng và người giao nhận qua hệ thống, email 
- Làm thủ tục chi trả
- Xử lý và nhận đơn đặt hàng cho đến khi giao hàng
- Nhận đơn đặt hàng xử lý đế từ các nhà máy nội địa và nước ngoài và gởi hàng ra nước ngoài
- Luân phiên công việc khi cần thiết

Thư ký/ Hành chánh, Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Tiếng Anh Thị xã Thuận An Hành chính Giao nhận Bình Dương

02/10/2017

Nơi làm việc

  • Văn Phòng - Bình Dương 7 công việc

    Cụm SX An Thạnh, P, An Thạnh,Bình Dương, Việt Nam