Shyang Hung Cheng Co., Ltd. is 100% foreign investment. Manufacturing sports shoes with modern technology system.

SHC workforce with the creativeness, innovation, including more than 100 expats & 9000 local laborers. We're proud of providing value added products and services to our customer.

In other to maintain long-term business and develop our workforce, we are looking for talent candidates who can accompany with us to sustain company development

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 13 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Shipping

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Mới đi làm

20/04/2019

Trợ Lý Phiên Dịch ( Tiếng Hoa )

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

16/04/2019

Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

16/04/2019

Nhân Viên Cải Tiến Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

16/04/2019

Nhân Viên Văn Phòng Khai Phát

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

08/04/2019

Nhân Viên Tuyển Dụng - Đào Tạo

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

08/04/2019

Nhân Viên Đánh Giá HSE

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

06/04/2019

Nhân Viên Bảo Trì

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

01/04/2019

Nhân Viên Thu Mua

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

30/03/2019

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

30/03/2019

Nhân Viên Sinh Quản Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

30/03/2019

Nơi làm việc

  • Văn Phòng - Bình Dương 10 công việc

    Cụm SX An Thạnh, P, An Thạnh,Bình Dương, Việt Nam