Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

SEAROAD COMPANY LIMITED- CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG BIỂN

SEAROAD COMPANY LIMITED- CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG BIỂN

Công ty TNHH Đường Biển, SEAROAD JOINTSTOCK COMPANY,  thành lập năm 2009,  hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giao nhận hàng hoá trong nước và quốc tê, dịch vụ vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, đường hàng không.Dịch vụ cho thuê kho và quản lý hàng hóa trong kho. www.searoad.com.vn ; 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-