Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL (HA NOI)

Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI (SAFI Hà Nội) chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến vận tải như:

- Đại lý ủy thác quản lý container và giao nhận hàng hóa

- Khai thác hàng hóa thu gom và vận tải nội địa khi được ủy thác

- Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

­­- Vận tải đa phương thức quốc tế

- Kinh doanh khai thác kho bãi

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-