Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

Assistant Of Oversea Sale Department

Se Joong Trading - Hồ Chí Minh

Hơn 9,000,000VNĐ | Nhân viên
16/09/2020

Thông tin công ty

Se Joong Trading

Se Joong Trading

  • Số nhân viên: Ít hơn 10

We are Korean fabric manufacturer in China. We have 3 factories in China, a domestic store and a warehouse in HCM.
We are supplying our goods to bag factories in Vietnam and we have domestic sales business in HCM.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io