REERACOEN is the global brand of Neo Career Group, Japan’s recruitment services company. As a mother company, Neo-Career, is one of the fastest growing companies in Japan. We hire more than 2,000 employees in the world and have opened more than 40 branches in Japan and 16 branches in other Asian countries.
In Vietnam, we are starting to open Human Resource Business from Sep 2016
In Japan: https://www.neo-career.co.jp/english/


Tìm thấy 40 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Sales Engineer (industrial products)/Korean and Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hà Nội

16,000,000VNĐ - 27,000,000VNĐ | Nhân viên

23/06/2017

Technical Staff (industrial products)/Korean and Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hà Nội

16,000,000VNĐ - 27,000,000VNĐ | Nhân viên

23/06/2017

Banner HTML5 Staff/Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

1,000USD - 3,000USD | Nhân viên

23/06/2017

Senior NodeJS Developer/Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

1,000USD - 3,000USD | Nhân viên

23/06/2017

Chief Accountant/N2 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

23,000,000VNĐ - 45,000,000VNĐ | Nhân viên

23/06/2017

Chief Data Scientist/Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

3,000USD - 5,000USD | Nhân viên

23/06/2017

HR-GA Manager (metal)/N2 Japanese and Intermediate English

REERACOEN VIETNAM - Bình Dương

20,000,000VNĐ - 28,000,000VNĐ | Nhân viên

23/06/2017

Digital Marketing Manager/Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

17,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên

23/06/2017

Production Control Staff (machine)/N2 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Long An

11,500,000VNĐ - 22,500,000VNĐ | Nhân viên

23/06/2017

Production Control Manager (garment)/Intermediate English

REERACOEN VIETNAM - Đồng Nai

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

23/06/2017

Manufacturing Manager (paint)/N2 Japanese and Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Bình Dương

16,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2017

Interpreter (Textile)/N2 Japanese And Intermediate English

REERACOEN VIETNAM - Tây Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2017

BSE (Game)/N1 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

34,000,000VNĐ - 68,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2017

PHP Developer (Game)

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

18,000,000VNĐ - 36,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2017

Android Developer (Mobile Game)

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

18,000,000VNĐ - 36,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2017

iOS Developer (Mobile Game)

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

18,000,000VNĐ - 36,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2017

Financial Accountant Staff

REERACOEN VIETNAM - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2017

Admin Staff/Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

500USD - 600USD | Nhân viên

16/06/2017

Admin cum Interpreter Staff/N2 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2017

Sales & Marketing Executive (Food)/Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

25,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Nhân viên

09/06/2017

Backend Developer (LAMP)/Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Nhân viên

09/06/2017

Sales Leader (Advertising)/Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

19,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/06/2017

Administration Manager/N2 Japanese and Intermediate English

REERACOEN VIETNAM - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

09/06/2017

Production Management Staff (Mechanical Components)/N2 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Long An

15,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Nhân viên

09/06/2017

Administration Staff/N2 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Bình Dương

500USD - 800USD | Nhân viên

09/06/2017

Site Manager (Building Factory)/N3 Japanese and Intermediate English

REERACOEN VIETNAM - Hà Nội

18,000,000VNĐ - 24,000,000VNĐ | Nhân viên

02/06/2017

Chief Accountant/Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Bình Dương

18,000,000VNĐ - 34,000,000VNĐ | Nhân viên

02/06/2017

QA Project Manager (IT) /N3 Japanese and Intermediate English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

1,200USD - 1,600USD | Trưởng nhóm / Giám sát

02/06/2017

Interpreter cum General Affairs Staff/N2 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

02/06/2017

UX/UI designer (Mobile Application)/Intermediate English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

14,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên

02/06/2017

Thông tin

Nơi làm việc

  • Văn Phòng Chính 22 công việc

    #704, 7th Floor, Zen Plaza, 54-56 Nguyen Trai,Hồ Chí Minh, Việt Nam