REERACOEN is the global brand of Neo Career Group, Japan’s recruitment services company. As a mother company, Neo-Career, is one of the fastest growing companies in Japan. We hire more than 2,000 employees in the world and have opened more than 40 branches in Japan and 16 branches in other Asian countries.
In Vietnam, we are starting to open Human Resource Business from Sep 2016
In Japan: https://www.neo-career.co.jp/english/


Tìm thấy 40 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Legal Senior Executive/Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

750USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

18/03/2017

Branch Manager (Photo Scan)/N2 Japanese and Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

800USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

18/03/2017

Team Manager (Java or .NET)/N2 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,500USD | Trưởng nhóm / Giám sát

18/03/2017

Japanese Communicator/N3 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Khánh Hòa

300USD - 400USD | Nhân viên

18/03/2017

Technical Supervisor (Mechanical)/N2 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

550USD - 600USD | Trưởng nhóm / Giám sát

10/03/2017

Bridge System Engineer (AWS/Azure)/N3 Japanese and Intermediate English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

1,500USD - 2,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

10/03/2017

ISO Staff (Manufacturing)/N3 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Bình Dương

600USD - 1,000USD | Nhân viên

10/03/2017

Database Processing Leader (MySQL)/N2 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

400USD - 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

10/03/2017

Sales Assistant (Paint)/N2 Japanese

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

400USD - 600USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/03/2017

A&P Accounting Executive (SAP/ERP)/Advanced English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

400USD - 750USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/03/2017

Bridge System Engineer (PHP)/N2 Japanese and Intermediate English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

900USD - 1,800USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/03/2017

IT Communicator/N2 Japanese and Intermediate English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

600USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

04/03/2017

Site Manager (Factory Building)/Intermediate English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

1,200USD - 1,300USD | Quản lý / Trưởng phòng

04/03/2017

Gravure Printing Leader/Upper-Intermediate English

REERACOEN VIETNAM - Bình Dương

500USD - 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

04/03/2017

Thông tin

Nơi làm việc

  • Văn Phòng Chính 34 công việc

    #704, 7th Floor, Zen Plaza, 54-56 Nguyen Trai,Hồ Chí Minh, Việt Nam