Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Civil Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

22/08/2017

QC Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

18/08/2017

Rolling Steel Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/08/2017

Mechanical Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

16/08/2017

Production Planning Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

11/08/2017

Purchasing Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

08/08/2017

IT Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

08/08/2017

AR/AP Accountant

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

27/07/2017

Electrical Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

24/07/2017

Thông tin công ty

Posco SS Vina Co., LTD

  • Website công ty: poscoss.com
  • Số nhân viên: 500-999

Posco SS-Vina was established in May 2010, 100% foreign capital of Korean, our production is special steel, we are looking for talent candidates for factory at Ba Ria Vung Tau province

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-