Tìm thấy 8 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Rolling Steel Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/04/2017

Purchasing Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

12/04/2017

HR Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

12/04/2017

Customs Clearance Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

10/04/2017

Cost Accoutant

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

31/03/2017

Thông tin công ty

Posco SS Vina Co., LTD

  • Website công ty: poscoss.com
  • Số nhân viên: 500-999

Posco SS-Vina was established in May 2010, 100% foreign capital of Korean, our production is special steel, we are looking for talent candidates for factory at Ba Ria Vung Tau province

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-