Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Electrical Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

20/04/2018

Quality Service Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

06/04/2018

QC Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

06/04/2018

Civil Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

05/04/2018

Steel Making Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

03/04/2018

Safety Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

03/04/2018

Thông tin công ty

Posco SS Vina Co., LTD

Posco SS-Vina was established in May 2010, 100% foreign capital of Korean, our production is special steel, we are looking for talent candidates for factory at Ba Ria Vung Tau province

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-