Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

HR Staff

POSCO SS VINA Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2019

Công Nhân Kho Bãi

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

14/05/2019

AR/AP Accountant

POSCO SS VINA Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

14/05/2019

Thông tin công ty

POSCO SS VINA Co., LTD

Posco SS-Vina was established in May 2010, 100% foreign capital of Korean, our production is special steel, we are looking for talent candidates for factory at Ba Ria Vung Tau province

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-