Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Posco SS Vina Co., LTD

Posco SS-Vina was established in May 2010, 100% foreign capital of Korean, our production is special steel, we are looking for talent candidates for factory at Ba Ria Vung Tau province

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-