Tìm thấy 13 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

24/02/2017

QC Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

18/02/2017

Marketing Staff (Hồ Chí Minh)

Posco SS Vina Co., LTD - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

15/02/2017

AR/AP Accountant (Ho Chi Minh)

Posco SS Vina Co., LTD - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

15/02/2017

Electrical Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

10/02/2017

Production Planning Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

06/02/2017

Rolling Steel Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/02/2017

Customs Clearance Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

06/02/2017

HR Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

06/02/2017

Thông tin công ty

Posco SS Vina Co., LTD

  • Website công ty: poscoss.com
  • Số nhân viên: 500-999

Posco SS-Vina was established in May 2010, 100% foreign capital of Korean, our production is special steel, we are looking for talent candidates for factory at Ba Ria Vung Tau province

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-