PIXOFT DIGITAL MEDIA SERVICES CO.,LTD chuyên lập kế hoạch và mở rộng Marketing truyền thông cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực.

We are a media company that specialize in planning and executing marketing and social media marketing campaigns for clients.


Currently, due to expanding market demand, we are looking for candidates who are truly serious and suitable to work in our company.


Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

Online Support

PIXOFT DIGITAL MEDIA SERVICES CO.,LTD - Nước Ngoài

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

- Chat, email or call with customers to provide quality and satisfying solution & service.
Trao đổi, email hoặc liên hệ khách hàng để giải đáp và xử lý chất lượng dịch vụ.
- Assist customers to perform online banking transactions.
Hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng thông qua trực tuyến.
- Communicate a...

Ngân hàng / Chứng khoán, Dịch vụ khách hàng, Tài chính / Đầu tư

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Tài chính Ngân hàng Dịch vụ khách hàng

21/03/2018

Việc Làm Hấp Dẫn

Recruiter Specialist

PIXOFT DIGITAL MEDIA SERVICES CO.,LTD - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Headhunting and Recruiting staffs according to company’s requirements.
- Approving or preparing job descriptions for positions intended and manage advertisements.
- CVs screening, filtering and call and arrangement for interviews.
- Negotiating salaries, offer letters, contracts, working conditions or redundancy pack...

Nhân sự

Tiếng Anh Quận 4 Nhân sự

21/03/2018

Nơi làm việc

 • Văn Phòng Chính 1 công việc

  360 C Bến Vân Đồn, Phường 1,Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Vietlot Quận 7

  682 Huỳnh Tấn Phát,Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Văn Phòng Quận 3

  51-53 Võ Văn Tần, P.6,Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • VP Quận 8

  43 Dương Bá Trạc, P.1,Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • VP Q.1

  141 Lê Thị Hồng Gấm,Hồ Chí Minh, Việt Nam