Pixoft Digital Media Services Ltd.,  a media company that specialize in planning and executing marketing and social media marketing campaigns.


Currently, due to expanding market demand, we are looking for candidates who are truly serious and suitable to work in our company.


Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

IT Support

PIXOFT DIGITAL MEDIA SERVICES CO.,LTD - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

16/05/2019

Nơi làm việc

  • Văn Phòng Chính 1 công việc

    360 C Bến Vân Đồn, Phường 1,Hồ Chí Minh, Việt Nam