Tìm thấy 9 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Assistant Production Manager(Garment/Fashion)

Pinnacle and Associates Ltd. - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/08/2019

Head Of Technical And Development (Intimate Wear)

Pinnacle and Associates Ltd. - Đà Nẵng, Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/08/2019

Technical - Manager/Senior Manager (Sports/Knit wears)

Pinnacle and Associates Ltd. - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/08/2019

Printing - Manager/Senior Manager (Garment)

Pinnacle and Associates Ltd. - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/08/2019

Production - Manager/Senior Manager (Garment/Fashion)

Pinnacle and Associates Ltd. - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/08/2019

Technical Training Manager (Intimate wears)

Pinnacle and Associates Ltd. - Đà Nẵng, Hà Nội, Nước Ngoài

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
02/08/2019

Facility Administration Manager

Pinnacle and Associates Ltd. - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
02/08/2019

Garment Technologist / Technician

Pinnacle and Associates Ltd. - Bắc Giang

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
01/08/2019

Senior HR Manager/Deputy HR Director

Pinnacle and Associates Ltd. - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý cấp cao
01/08/2019

Thông tin công ty

Pinnacle and Associates Ltd.

A HR Consultancy, Talent Search and Solutions Service Company

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-