Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Assistant Merchandising Manager

Pinnacle and Associates Ltd. - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
23/12/2019

Technical - Manager/Senior Manager (Outerwears/Knitwears)

Pinnacle and Associates Ltd. - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
23/12/2019

Thông tin công ty

Pinnacle and Associates Ltd.

Pinnacle and Associates Ltd.

A HR Consultancy, Talent Search and Solutions Service Company

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-