Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên IT Code Web

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH ĐÔ - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
08/11/2019

SEO Team Leader

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH ĐÔ - Bắc Ninh

Hơn 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
08/11/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH ĐÔ - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
08/11/2019

Thông tin công ty

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH ĐÔ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH ĐÔ

Phòng khám Thành Đô Bắc Ninh là trung tâm Viện nghiên cứu Y Khoa Việt Nam, cơ sở đáng tin cậy ở Bắc Ninh, chuyên chú trọng sức khỏe cho moi người trong nhiều năm, đầy đủ các khoa lâm sàng, hệ thống thiết bị kỹ thuật hiện đại, tập trung vào điều trị, nghiên cứu, giảng dạy và phòng ngừa bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

Phòng khám Thành Đô Bắc Ninh áp dụng phương châm, sử dụng nguyên tắc “chuyên bệnh, chuyên khoa, chuyên trị”.

Thiết lập 4 phòng ban lớn: Nam khoa, phụ khoa, khoa bệnh xã hội, khoa bệnh hậu môn trực tràng. Nhằm vào các loại bệnh khác nhau, áp dụng những phương thức chuẩn liệu khác nhau, bảo vệ sức khỏe cho bạn.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-