Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Recruitment Officer ( Ha Noi )

PANASONIC VIETNAM CO., LTD - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

03/10/2018

Accounting Manager ( Ha Noi )

PANASONIC VIETNAM CO., LTD - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/10/2018

HR- Internship

PANASONIC ECO SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD - Bình Dương

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

01/10/2018

Thông tin công ty

PANASONIC ECO SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

PANASONIC ECO SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

Panasonic Eco Solutions Vietnam Co.,Ltd is a 100% Japansese-owned company established in January 2013 as a member of Panasonic Corporation in Vietnam. The company specializes in manufacturing wiring equipment, circuit breakers and providing services related electrical industry with the objective to supply a large quantity of high-quality Japanese electrical products for domestic, Southeast Asian and Japan markets.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-