Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

PANASONIC ECO SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

PANASONIC ECO SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

Panasonic Eco Solutions Vietnam Co.,Ltd is a 100% Japansese-owned company established in January 2013 as a member of Panasonic Corporation in Vietnam. The company specializes in manufacturing wiring equipment, circuit breakers and providing services related electrical industry with the objective to supply a large quantity of high-quality Japanese electrical products for domestic, Southeast Asian and Japan markets.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-