Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

NSK HOUSE VN CO.,LTD

  • Số nhân viên: Ít hơn 10

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực:
- Lập trình máy vi tính
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Công ty có 100% vốn Nhật Bản
Trụ sở của công ty tại 81-83 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Văn phòng Hà Nội mới thành lập tháng 01/2016 tại 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-