Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

NORITAKE KOUGADO VIETNAM LTD. CO.

NORITAKE KOUGADO VIETNAM LTD. CO.

The head company is Noritake Kougado Co., LTD (Established in 1952, head company is Tokyo, Japan). It’s a printing plate making company.

There are overseas branches in Hong Kong (since 2002) and Shenzhen, China (since 2003). Vietnamese corporation was opened in 2018 in Da Nang. The number of employees in Da Nang will be 2 Japanese and 7Vietnamese (1 accountant, 1 Translator  in Japanese and 5 IT operator in English).

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-