Tìm thấy 77 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

[Vpbank] - Giám Đốc Kinh Doanh - Làm Việc Tại Tân Uyên - Bình Dương

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bình Dương

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đảm bảo tối đa doanh số (Sản phẩm tín dụng tiểu thương)
- Thực hiện kế hoạch bán hàng và phân tích khách hàng thường xuyên để đảm bảo cơ hội kinh doanh, kể cả bán chéo
- Quản lý danh mục khách hàng được giao
- Theo dõi hoạt động kinh doanh; Nhận biết rủi ro; Giám sát thực thi các cam kết ...

Ngân hàng / Chứng khoán, Bán hàng

FMCG Ngân hàng Trưởng phòng kinh doanh Giám đốc Kinh doanh tín dụng thị trường

24/11/2017

Vpbank_Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tại Kiến Tường - Long An

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Long An

Cạnh tranh | Nhân viên

- Đảm bảo đạt chỉ tiêu thu hồi nợ hàng tháng và giữ nợ quá hạn ở mức thấp nhất.
- Trực tiếp liên hệ và đến cơ sở kinh doanh, nhà khách hàng hoặc bất kỳ địa điểm cần thiết để phục vụ công tác thu hồi nợ.
- Kịp thời báo cáo các vấn đề thu hồi nợ (đối tượng khách hàng, ngành nghề kinh doanh, gian lận hoặc vi phạm của nhân...

Ngân hàng / Chứng khoán, Pháp lý / Luật

Tài chính Bảo hiểm

24/11/2017

VPBank _Chuyên Viên Thẩm Định Thực Địa tại Bến Tre

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bến Tre

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận và thực hiện thẩm định hồ sơ tín dụng
- Thông báo cho các đơn vị liên quan
- Ngăn chặn, kiểm soát rủi ro; quản lý hồ sơ tín dụng
- Thẩm định xác suất Khách hàng trong danh sách KH tiềm năng
- Đi thẩm định trực tiếp Khách hàng có nhu cầu cấp tín dụng
- Lập và ký trên Tờ trình đề xuất Tín dụng trên cơ sở Hồ s...

Ngân hàng / Chứng khoán

Tài chính Ngân hàng

23/11/2017

VPBank _Chuyên Viên Thẩm Định Thực Địa tại Đà Lạt

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Lâm Đồng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận và thực hiện thẩm định hồ sơ tín dụng
- Thông báo cho các đơn vị liên quan
- Ngăn chặn, kiểm soát rủi ro; quản lý hồ sơ tín dụng
- Thẩm định xác suất Khách hàng trong danh sách KH tiềm năng
- Đi thẩm định trực tiếp Khách hàng có nhu cầu cấp tín dụng
- Lập và ký trên Tờ trình đề xuất Tín dụng trên cơ sở Hồ s...

Ngân hàng / Chứng khoán

Tài chính Ngân hàng

23/11/2017

[Vpbank] - Giám Đốc Kinh Doanh - Ưu Tiên Kinh Nghiệm Tài Chính, Fmcgs tại Thái Bình

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Thái Bình

Cạnh tranh | Giám đốc

- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đảm bảo tối đa doanh số (Sản phẩm tín dụng tiểu thương)
- Thực hiện kế hoạch bán hàng và phân tích khách hàng thường xuyên để đảm bảo cơ hội kinh doanh, kể cả bán chéo
- Quản lý danh mục khách hàng được giao
- Theo dõi hoạt động kinh doanh; Nhận biết rủi ro; Giám sát thực thi các cam kết ...

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

FMCG Ngân hàng Trưởng phòng kinh doanh Giám đốc Kinh doanh

21/11/2017

Trưởng Bộ Phận Đào Tạo Và Phát Triển

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tổng hợp định hướng kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty, đề xuất từ các phòng ban và kế hoạch phát triển cá nhân để xác định nhu cầu đào tạo hàng năm.
- Lên kế hoạch đào tạo hàng năm, bao gồm chi phí, thời gian, giảng viên và đối tượng đào tạo.
- Tổ chức các lớp học theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng giảng viên...

Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Nhân sự

Trưởng Phòng Đào tạo

21/11/2017

Chuyên Viên Thẩm Định Làm Việc Tại Củ Chi

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Tiến hành thẩm định thông tin khách hàng bằng cách đi xác minh thực địa tất cả các hồ sơ vay của ĐVKD
- Phân tích chi tiết các dữ liệu liên quan đến tín dụng và tình hình tài chính của khách hàng để xác định mức độ rủi ro trong việc phê duyệt khoản vay và hạn mức cho vay.
- Phối hợp chặt chẽ với CV QHKH, Trưởng ĐVKD,...

Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán

Tài chính Ngân hàng

17/11/2017

[Vpbank] - Giám Đốc Kinh Doanh - Ưu Tiên Kinh Nghiệm Tài Chính, Fmcgs tại Hòa Thành

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Tây Ninh

Cạnh tranh | Giám đốc

- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đảm bảo tối đa doanh số (Sản phẩm tín dụng tiểu thương)
- Thực hiện kế hoạch bán hàng và phân tích khách hàng thường xuyên để đảm bảo cơ hội kinh doanh, kể cả bán chéo
- Quản lý danh mục khách hàng được giao
- Theo dõi hoạt động kinh doanh; Nhận biết rủi ro; Giám sát thực thi các cam kết ...

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

FMCG Ngân hàng Trưởng phòng kinh doanh Giám đốc Kinh doanh

16/11/2017

[Vpbank] - Giám Đốc Kinh Doanh - Ưu Tiên Kinh Nghiệm Tài Chính, Fmcgs tại Đà Lạt

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Lâm Đồng

Cạnh tranh | Giám đốc

- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đảm bảo tối đa doanh số (Sản phẩm tín dụng tiểu thương)
- Thực hiện kế hoạch bán hàng và phân tích khách hàng thường xuyên để đảm bảo cơ hội kinh doanh, kể cả bán chéo
- Quản lý danh mục khách hàng được giao
- Theo dõi hoạt động kinh doanh; Nhận biết rủi ro; Giám sát thực thi các cam kết ...

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

FMCG Ngân hàng Giám đốc Kinh doanh

16/11/2017

Chuyên Viên Thẩm Định Làm Việc Tại Cao Bằng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Cao Bằng

Thương lượng | Nhân viên

- Tiến hành thẩm định thông tin khách hàng bằng cách đi xác minh thực địa tất cả các hồ sơ vay của ĐVKD
- Phân tích chi tiết các dữ liệu liên quan đến tín dụng và tình hình tài chính của khách hàng để xác định mức độ rủi ro trong việc phê duyệt khoản vay và hạn mức cho vay.
- Phối hợp chặt chẽ với CV QHKH, Trưởng ĐVKD,...

Ngân hàng / Chứng khoán, Tư vấn

Tài chính Ngân hàng

15/11/2017

Chuyên Viên Thẩm Định Làm Việc Tại Điện Biên

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Điện Biên

Thương lượng | Nhân viên

- Tiến hành thẩm định thông tin khách hàng bằng cách đi xác minh thực địa tất cả các hồ sơ vay của ĐVKD
- Phân tích chi tiết các dữ liệu liên quan đến tín dụng và tình hình tài chính của khách hàng để xác định mức độ rủi ro trong việc phê duyệt khoản vay và hạn mức cho vay.
- Phối hợp chặt chẽ với CV QHKH, Trưởng ĐVKD,...

Ngân hàng / Chứng khoán, Tư vấn

Tài chính Ngân hàng

15/11/2017

Chuyên Viên Thẩm Định Làm Việc Tại Bình Thuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bình Thuận

Thương lượng | Nhân viên

- Tiến hành thẩm định thông tin khách hàng bằng cách đi xác minh thực địa tất cả các hồ sơ vay của ĐVKD
- Phân tích chi tiết các dữ liệu liên quan đến tín dụng và tình hình tài chính của khách hàng để xác định mức độ rủi ro trong việc phê duyệt khoản vay và hạn mức cho vay.
- Phối hợp chặt chẽ với CV QHKH, Trưởng ĐVKD,...

Ngân hàng / Chứng khoán

Tài chính Ngân hàng Thẩm định tài chính

15/11/2017

Chuyên Viên Thẩm Định Làm Việc Tại Bình Phước

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bình Phước

Thương lượng | Nhân viên

- Tiến hành thẩm định thông tin khách hàng bằng cách đi xác minh thực địa tất cả các hồ sơ vay của ĐVKD
- Phân tích chi tiết các dữ liệu liên quan đến tín dụng và tình hình tài chính của khách hàng để xác định mức độ rủi ro trong việc phê duyệt khoản vay và hạn mức cho vay.
- Phối hợp chặt chẽ với CV QHKH, Trưởng ĐVKD,...

Ngân hàng / Chứng khoán

Tài chính Ngân hàng Thẩm định tài chính

15/11/2017

Chuyên Viên Thẩm Định Làm Việc Tại Bà Rịa Vũng Tàu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

- Tiến hành thẩm định thông tin khách hàng bằng cách đi xác minh thực địa tất cả các hồ sơ vay của ĐVKD
- Phân tích chi tiết các dữ liệu liên quan đến tín dụng và tình hình tài chính của khách hàng để xác định mức độ rủi ro trong việc phê duyệt khoản vay và hạn mức cho vay.
- Phối hợp chặt chẽ với CV QHKH, Trưởng ĐVKD,...

Ngân hàng / Chứng khoán

Tài chính Ngân hàng Thẩm định tài chính

15/11/2017

[Vpbank] - Giám Đốc Kinh Doanh - Làm Việc Tại Cao Bằng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Cao Bằng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đảm bảo tối đa doanh số (Sản phẩm tín dụng tiểu thương)
- Thực hiện kế hoạch bán hàng và phân tích khách hàng thường xuyên để đảm bảo cơ hội kinh doanh, kể cả bán chéo
- Quản lý danh mục khách hàng được giao
- Theo dõi hoạt động kinh doanh; Nhận biết rủi ro; Giám sát thực thi các cam kết ...

Ngân hàng / Chứng khoán

FMCG Ngân hàng Giám đốc Kinh doanh

15/11/2017

[Vpbank] - Giám Đốc Kinh Doanh - Làm Việc Tại Điện Biên

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Điện Biên

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đảm bảo tối đa doanh số (Sản phẩm tín dụng tiểu thương)
- Thực hiện kế hoạch bán hàng và phân tích khách hàng thường xuyên để đảm bảo cơ hội kinh doanh, kể cả bán chéo
- Quản lý danh mục khách hàng được giao
- Theo dõi hoạt động kinh doanh; Nhận biết rủi ro; Giám sát thực thi các cam kết ...

Ngân hàng / Chứng khoán, Bán hàng

FMCG Ngân hàng Giám đốc Kinh doanh

15/11/2017

Chuyên Viên Thẩm Định Tiềm Năng_Khối Tín Dụng Tiểu Thương

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Sóc Trăng

Thương lượng | Mới đi làm

Khối Tín dụng Tiểu thương – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank mang đến cho bạn cơ hội việc làm trong lĩnh vực mà mình yêu thích qua chương trình Thẩm định viên tài năng 2017.
* Bạn sẽ làm gì?
- Quản lý, thực hiện thẩm định hồ sơ và thẩm định thực địa để đảm bảo chất lượng tín dụng.
- Phối hợp cùng Giám đốc đơn vị...

Ngân hàng / Chứng khoán, Pháp lý / Luật, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Ngân hàng Mới tốt nghiệp Thẩm định tài chính

15/11/2017

[Vpbank] - Giám Đốc Kinh Doanh - Làm Việc Tại Bình Phước

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bình Phước

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đảm bảo tối đa doanh số (Sản phẩm tín dụng tiểu thương)
- Thực hiện kế hoạch bán hàng và phân tích khách hàng thường xuyên để đảm bảo cơ hội kinh doanh, kể cả bán chéo
- Quản lý danh mục khách hàng được giao
- Theo dõi hoạt động kinh doanh; Nhận biết rủi ro; Giám sát thực thi các cam kết ...

Ngân hàng / Chứng khoán, Bán hàng

FMCG Ngân hàng Trưởng phòng kinh doanh Giám đốc Kinh doanh tín dụng thị trường

14/11/2017

[Vpbank] - Giám Đốc Kinh Doanh - Làm Việc Tại Bà Rịa Vũng Tàu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đảm bảo tối đa doanh số (Sản phẩm tín dụng tiểu thương)
- Thực hiện kế hoạch bán hàng và phân tích khách hàng thường xuyên để đảm bảo cơ hội kinh doanh, kể cả bán chéo
- Quản lý danh mục khách hàng được giao
- Theo dõi hoạt động kinh doanh; Nhận biết rủi ro; Giám sát thực thi các cam kết ...

Ngân hàng / Chứng khoán, Bán hàng

FMCG Ngân hàng Trưởng phòng kinh doanh Giám đốc Kinh doanh tín dụng thị trường

14/11/2017

[Vpbank] - Giám Đốc Kinh Doanh - Làm Việc Tại Bình Thuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bình Thuận

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đảm bảo tối đa doanh số (Sản phẩm tín dụng tiểu thương)
- Thực hiện kế hoạch bán hàng và phân tích khách hàng thường xuyên để đảm bảo cơ hội kinh doanh, kể cả bán chéo
- Quản lý danh mục khách hàng được giao
- Theo dõi hoạt động kinh doanh; Nhận biết rủi ro; Giám sát thực thi các cam kết ...

Ngân hàng / Chứng khoán, Bán hàng

FMCG Ngân hàng Trưởng phòng kinh doanh Giám đốc Kinh doanh

14/11/2017

[Vpbank Khối Tín Dụng Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng làm việc tại Châu Đốc

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - An Giang

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Ngân hàng / Chứng khoán, Tư vấn, Bán hàng

Ngân hàng Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng

13/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bình Dương

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bình Dương

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Ngân hàng / Chứng khoán, Tư vấn, Bán hàng

Ngân hàng Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng

13/11/2017

Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành (Admin CIC)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Kiểm tra hồ sơ, đảm bảo đủ và đúng chứng từ theo quy định kiểm tra CIC
- Kiểm tra, đối chiếu thông tin CMND, PP, thẻ căn cước, chứng từ cư trú, chứng từ kinh doanh với Đơn vay vốn do đơn vị cung cấp. đảm bảo các thông tin chính xác.
- Gửi thông tin về đơn vị yêu cầu bổ sung/điều chỉnh các thông tin sử dụng cho việc t...

Ngân hàng / Chứng khoán, Thư ký / Hành chánh

Quận 1 Ngân hàng

13/11/2017

[COF] Chuyên Viên Thẩm Định Tiềm Năng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bạc Liêu, Đà Nẵng

Thương lượng | Mới đi làm

Khối Tín dụng Tiểu thương – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank mang đến cho bạn cơ hội việc làm trong lĩnh vực mà mình yêu thích qua chương trình Thẩm định viên tài năng 2017.
* Bạn sẽ làm gì?
- Quản lý, thực hiện thẩm định hồ sơ và thẩm định thực địa để đảm bảo chất lượng tín dụng.
- Phối hợp cùng Giám đốc đơn vị...

Ngân hàng / Chứng khoán, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Ngân hàng Mới tốt nghiệp thẩm định

13/11/2017

VPBank_Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành tại Quận 12

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện công việc hành chính chi nhánh, phối hợp phòng nhân sự trong các công tác theo dõi nhân sự, chấm công, tuyển dụng...và các công việc được quản lý chi nhánh giao phó.
- Kiểm tra hồ sơ khách hàng, thu thập chứng từ, hồ sơ khách hàng, đảm bảo thông tin hồ sơ chính xác
- Xử lý hồ sơ tín dụng, kiểm tra, cập nhật...

Ngân hàng / Chứng khoán

Hành chính Ngân hàng

10/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại Long Thành

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Đồng Nai

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Tài chính Ngân hàng Quan hệ đối ngoại Tư vấn Dịch vụ khách hàng

09/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại Trảng Bom

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Đồng Nai

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Tài chính Ngân hàng Quan hệ đối ngoại Tư vấn Dịch vụ khách hàng

09/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại Biên Hòa

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Đồng Nai

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Tài chính Ngân hàng Tư vấn Dịch vụ khách hàng Quan hệ khách hàng

09/11/2017

Chuyên Viên Thẩm Định Tiềm Năng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai

Thương lượng | Mới đi làm

Khối Tín dụng Tiểu thương – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank mang đến cho bạn cơ hội việc làm trong lĩnh vực mà mình yêu thích qua chương trình Thẩm định viên tài năng 2017.
* Bạn sẽ làm gì?
- Quản lý, thực hiện thẩm định hồ sơ và thẩm định thực địa để đảm bảo chất lượng tín dụng.
- Phối hợp cùng Giám đốc đơn vị...

Ngân hàng / Chứng khoán, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Ngân hàng Mới tốt nghiệp thẩm định

08/11/2017

Khu Vực Miền Đông - Chuyên Viên Thẩm Định Tiềm Năng Vpbank

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bến Tre, Đăk Nông, Tây Ninh

Thương lượng | Nhân viên

Khối Tín dụng Tiểu thương – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank mang đến cho bạn cơ hội việc làm trong lĩnh vực mà mình yêu thích qua chương trình Thẩm định viên tài năng 2017.
* Bạn sẽ làm gì?
- Quản lý, thực hiện thẩm định hồ sơ và thẩm định thực địa để đảm bảo chất lượng tín dụng.
- Phối hợp cùng Giám đốc đơn vị...

Ngân hàng / Chứng khoán, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Ngân hàng Mới tốt nghiệp Thực tập thẩm định

08/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại Tiền Giang

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Tiền Giang

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Tài chính Ngân hàng Dịch vụ khách hàng

07/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại Bình Thuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bình Thuận

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Quận 1 Tài chính Ngân hàng Quan hệ đối ngoại Quan hệ khách hàng

07/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại Đà Lạt

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Lâm Đồng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Quận 1 Tài chính Ngân hàng Quan hệ đối ngoại Quan hệ khách hàng

07/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại Q.1, Q.3

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Quận 1 Tài chính Ngân hàng Quan hệ đối ngoại Dịch vụ khách hàng

07/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Quận 1 Tài chính Ngân hàng Quan hệ đối ngoại Dịch vụ khách hàng

07/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại Q.12, Củ Chi, Hóc Môn

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Quận 1 Tài chính Ngân hàng Quan hệ đối ngoại Dịch vụ khách hàng

07/11/2017

Vpbank_Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tại Tiền Giang

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Tiền Giang

Cạnh tranh | Nhân viên

- Đảm bảo đạt chỉ tiêu thu hồi nợ hàng tháng và giữ nợ quá hạn ở mức thấp nhất.
- Trực tiếp liên hệ và đến cơ sở kinh doanh, nhà khách hàng hoặc bất kỳ địa điểm cần thiết để phục vụ công tác thu hồi nợ.
- Kịp thời báo cáo các vấn đề thu hồi nợ (đối tượng khách hàng, ngành nghề kinh doanh, gian lận hoặc vi phạm của nhân...

Ngân hàng / Chứng khoán

Quận 1 Tài chính Bảo hiểm

07/11/2017

Chuyên Viên Thẩm Định Làm Việc Tại Đà Lạt

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Tiến hành thẩm định thông tin khách hàng bằng cách đi xác minh thực địa tất cả các hồ sơ vay của ĐVKD
- Phân tích chi tiết các dữ liệu liên quan đến tín dụng và tình hình tài chính của khách hàng để xác định mức độ rủi ro trong việc phê duyệt khoản vay và hạn mức cho vay.
- Phối hợp chặt chẽ với CV QHKH, Trưởng ĐVKD,...

Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán

Tài chính Ngân hàng

07/11/2017

Chuyên Viên Thẩm Định Làm Việc Tại Tân Bình

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Tiến hành thẩm định thông tin khách hàng bằng cách đi xác minh thực địa tất cả các hồ sơ vay của ĐVKD
- Phân tích chi tiết các dữ liệu liên quan đến tín dụng và tình hình tài chính của khách hàng để xác định mức độ rủi ro trong việc phê duyệt khoản vay và hạn mức cho vay.
- Phối hợp chặt chẽ với CV QHKH, Trưởng ĐVKD,...

Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán

Tài chính Ngân hàng

07/11/2017

[VPBank] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tiềm Năng Quý IV

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

Hơn 5,000,000VNĐ | Mới đi làm

Cơ hội việc làm dành cho sinh viên mới ra trường
* Bạn có dám đương đầu với thử thách?
- Bất kể chuyên ngành gì, bạn vẫn có thể bước vào ngành tài chính
- Gặp trực tiếp và xây dựng quan hệ với hộ tiểu thương trên địa bàn được giao
- Giới thiệu, tư vấn về sản phẩm và dịch vụ của Khối Tín dụng Tiểu thương một cách nhanh...

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Ngân hàng Mới tốt nghiệp Dịch vụ khách hàng

07/11/2017

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - Mới Ra Trường

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hà Nội

Hơn 6,000,000VNĐ | Mới đi làm

Cơ hội việc làm dành cho sinh viên mới ra trường
* Bạn có dám đương đầu với thử thách?
- Bất kể chuyên ngành gì, bạn vẫn có thể bước vào ngành tài chính
- Gặp trực tiếp và xây dựng quan hệ với hộ tiểu thương trên địa bàn được giao
- Giới thiệu, tư vấn về sản phẩm và dịch vụ của Khối Tín dụng Tiểu thương một cách nhanh...

Dịch vụ khách hàng

Marketing Ngân hàng Mới tốt nghiệp Bán hàng Kinh doanh

07/11/2017

[VPBANK]_Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành tại Đồng Nai

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện công việc hành chính chi nhánh, phôi hợp phòng nhân sự trong các công tác theo dõi nhân sự, chấm công, tuyển dụng...và các công việc được quản lý chi nhánh giao phó.
- Kiểm tra hồ sơ khách hàng, thu thập chứng từ, hồ sơ khách hàng, đảm bảo thông tin hồ sơ chính xác
- Xử lý hồ sơ tín dụng, kiểm tra, cập nhật...

Ngân hàng / Chứng khoán

Tài chính Ngân hàng Đồng Nai

06/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại Nhơn Trạch

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Đồng Nai

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Ngân hàng / Chứng khoán, Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

Tài chính Ngân hàng Quan hệ đối ngoại Tư vấn Quan hệ khách hàng

06/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại Phú Nhuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Tài chính Ngân hàng Quan hệ đối ngoại Tư vấn Quan hệ khách hàng

03/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại quận 7

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Tài chính Ngân hàng Quan hệ đối ngoại Tư vấn Quan hệ khách hàng

03/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tại quận 6

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Tài chính Ngân hàng Quan hệ đối ngoại Tư vấn Quan hệ khách hàng

03/11/2017

Trưởng Phòng Kinh Doanh_CommCredit Nghệ An

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Nghệ An

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Duy trì Mối quan hệ lâu bền với khách hàng hiện tại và Thu hút khách hàng mới căn cứ trên Định hướng khách hàng và Chỉ tiêu kinh doanh
+ Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đảm bảo tối đa doanh số bán hàng từ các sản phẩm, dịch vụ
+ Tư vấn, góp ý và đề xuất sản phẩm dịch vụ phục vụ yêu cầu của khách hàng; kiến nghị các sản ...

Ngân hàng / Chứng khoán, Bán hàng, Bán lẻ / Bán sỉ

Quận Đống Đa Trưởng phòng kinh doanh

02/11/2017

VPBank _Chuyên Viên Thu Hồi Nợ tại Bình Định, Đà Lạt, Bình Thuận, Dak Lak

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Bình Định, Bình Thuận, Lâm Đồng

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Đảm bảo đạt chỉ tiêu thu hồi nợ hàng tháng và giữ nợ quá hạn ở mức thấp nhất.
- Trực tiếp liên hệ và đến cơ sở kinh doanh, nhà khách hàng hoặc bất kỳ địa điểm cần thiết để phục vụ công tác thu hồi nợ.
- Kịp thời báo cáo các vấn đề thu hồi nợ (đối tượng khách hàng, ngành nghề kinh doanh, gian lận hoặc vi phạm của nhân...

Ngân hàng / Chứng khoán

Quận Đống Đa Ngân hàng

02/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng tại Dak Lak, Dak Nong

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Đắk Lắk, Đăk Nông

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Quận 1 Tài chính Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng

02/11/2017

[VPBank_Khối Tiểu Thương] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng tại Nha Trang

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank - Khánh Hòa

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng danh sách khách hàng và bám sát tuyến bán hàng được phân công
- Giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng.
- Nhắc nợ khách hàng và thu hồi nợ đúng quy định.
- Thực hiện thẩm định sơ bộ khách hàng tại thực địa
- Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chốt hợp đồng vay....

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Quận 1 Tài chính Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng

02/11/2017

Thông tin công ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG -VPBank

* CommCredit – Thương hiệu thuộc VPBank
Sau sự thành công của dự án thí điểm Hộ kinh doanh cá thể, ngày 14 tháng 7 năm 2015 VPBank chính thức thành lập khối mới – Khối Tín dụng Tiểu thương – mô hình khối kinh doanh độc lập đầu tiên tại VPBank với Tên thương hiệu CommCredit. CommCredit là một thương hiệu được thiết kế chuyên biệt phục vụ các giải pháp tài chính dành cho khách hàng tiểu thương với các đặc tích phù hợp để tạo sự nhận biết thân thiện và gắn kết cùng tiểu thương cũng như tạo dựng hình ảnh thương hiệu có trách nhiệm cao với cộng đồng kinh doanh
Comm được nhập lại từ Commercial & Community, hai chữ “C” úp lại thành chữ O thể hiện sự hòa hợp gắn bó giữa CommCredit và khách hàng – cộng đồng kinh doanh. Chữ O cách điệu cũng thể hiện vòng xoay sôi động và linh hoạt của đồng tiền trong kinh doanh cũng như sự linh hoạt trong dịch vụ khách hàng.
- Font chữ mạnh mẽ vững chắc thể hiện sự bền vững của doanh nghiệp và tạo sự yên tâm đối với khách hàng,
- Sự pha trộn giữa màu Xanh đại diện cho phát triển hưng thịnh và đầy năng lượng với màu Đỏ đại diện cho đột phá và may mắn tạo cho logo một điểm nhấn ấn tượng về màu sắc và giàu ý nghĩa. Sự kết hợp hài hòa giữa các biểu tượng, đường nét và màu sắc của logo thề hiện tinh thần phát triển mạnh mẽ của CommCredit xứng tầm một thương hiệu tài chính hàng đầu.
* Tầm nhìn: Tạo giá trị bằng cách nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng cuộc sống của các tiểu thương ở Việt Nam và xây dựng mối quan hệ lâu dài như là một đối tác tài chính đáng tin cậy.
* Sứ mệnh: Cung cấp các gói sản phẩm đơn giản, dịch vụ thuận tiện và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng hộ kinh doanh cá thể.
* Định vị giá trị
- Sản phẩm: Các gói sản phẩm rõ ràng hướng đến phân khúc đặc thù, cho vay trọn gói (One-stop-shop) và cung cấp vòng đời tài chính cho khách hàng.
- Dịch vụ: Đơn giản, Nhanh chóng và Dễ tiếp cận
- Quan hệ đối tác bền vững: Đưa ra những giá trị độc đáo với Ban Quản Lý Chợ để phát huy triết lý tạo dựng mối quan hệ hợp tác cho vay lâu dài.
* Mô hình kinh doanh
- Khách hàng của CommCredit bao gồm các các nhân tự doanh và hành nghề chuyên môn. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tài chính để đáp ứng cả nhu cầu kinh doanh và tiêu dùng thông qua các sản phẩm cho vay có hoặc không có tài sản đảm bảo, các sản phẩm phi tín dụng như Casa, bảo hiểm…
- Đây được xem là một mô hình phù hợp để nắm bắt cơ hội kinh doanh thông qua chiến lược tiếp cận và xây dựng mối quan hệ mật thiết trên những địa bàn cụ thể
* Thành tựu
- Sau một năm chính thức hoạt động CommCredit đã gặt hái được những thành quả đầy ấn tượng:
+ Mạng lưới: Hệ thống có mặt tại 35 tỉnh thành trên khắp Việt Nam với 115 Phòng kinh doanh
+ Khách hàng: Sự tin tưởng của hơn 20.000 khách hàng
+ Đội ngũ nhiệt tình kinh nghiệm: 1.500 nhân viên.
- Với sự đầu tư chuyên nghiệp và những thành công bước đầu một lần nữa giúp chúng tôi tự tin để xây dựng mô hình ngân hàng dành cho Cộng đồng kinh doanh đóng góp và sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam
- CommCredit nỗ lực không ngừng để đem tới cho khách hàng Tiểu thương những giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-