Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thợ Cơ khí/Thợ Sửa chữa

MeKong Flour Mills - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

06/05/2017

Treasury Accountant

MeKong Flour Mills - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

06/05/2017

Electrical Engineer

MeKong Flour Mills - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/05/2017

Mechanical Engineer

MeKong Flour Mills - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/05/2017

Account Assistant

MeKong Flour Mills - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

06/05/2017

Thông tin công ty

MeKong Flour Mills

  • Website công ty: mekongflour
  • Số nhân viên: 100-499

Mekong Flour Mills Ltd Phu My I IZ, Tan Thanh, Ba Ria Vung Tau MeKong Flour Mills Ltd, a leading 100% foreign owned company in wheat flour manufacturing industry, having HQ and plant based in Phu My 1 IZ, Tan Thanh, Baria Vungtau, is seeking high caliber candidates for the post of SALES EXECUTIVE in our Ho Chi Minh Branch. The company's wide range of wheat flour products with various applications is supplied to food industry such as bakeries, confectionery plants, and instant noodle manufacturers in Vietnam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-