Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

MeKong Flour Mills

Mekong Flour Mills Ltd Phu My I IZ, Tan Thanh, Ba Ria Vung Tau MeKong Flour Mills Ltd, a leading 100% foreign owned company in wheat flour manufacturing industry, having HQ and plant based in Phu My 1 IZ, Tan Thanh, Baria Vungtau, is seeking high caliber candidates for the post of SALES EXECUTIVE in our Ho Chi Minh Branch. The company's wide range of wheat flour products with various applications is supplied to food industry such as bakeries, confectionery plants, and instant noodle manufacturers in Vietnam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-