Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Liên Danh Nhà Thầu Kumho - Hyundai

  • Số nhân viên: 100-499

Dự Án đường Cao Tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi
Thời Gian: Thi công từ Tháng 6, 2016. Thời gian dự kiến là 30 tháng
Địa điểm làm việc: ấp Hòa An, xã Mong Thọ, Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Cách Tp.Rach Giá, Kiên Giang 15km

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-