Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

LOGISTICS WAREHOUSE MANAGER

KWANGJIN VIETNAM - Quảng Ngãi

Hơn 800USD | Quản lý / Trưởng phòng
05/11/2020

Thông tin công ty

KWANGJIN VIETNAM

KWANGJIN VIETNAM

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty hoạt động lĩnh vực logistics

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io