Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

SITE MANAGER (Bridge Major) - High Salary, Urgent Need

KUMHO - HYUNDAI JOINT VENTURE - Kiên Giang

Hơn 25,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/08/2017

Thông tin công ty

Kumho - Hyundai Joint Venture

  • Số nhân viên: 100-499

Kumho - Hyundai Joint Venture
Number of employees: 100-499
Lo Te - Rach Soi Highway Construction Project
Time: Construction from June 2016. Estimated time is 40 months
Location: Hoa An hamlet, Mong Tho commune, Chau Thanh district, Kien Giang province
15km from Rach Gia City, Kien Giang Province.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-