Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Keywords International Co., Ltd

Keywords is an international technical services provider to the global games industry.
Established in 1998 in Dublin and now with operations in 13 studios across 10 countries, it provides integrated services for localisation, testing, audio, art creation and customer support in over 40 languages and 12 game platforms to the world’s largest games publishers and developers.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-