Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

KEIO KOSAN VIETNAM CO., LTD

  • Số nhân viên: 10-24

We are KEIO KOSAN group companies in Japan(Tokyo) and Vietnam(Ho Chi Minh City).

In Japan, we are running amusement center(Bowling), real estate company ,restaurants and producing food court.

In the future,we will be running the company as the theme is cultural cross between Japan and Vietnam and making of new culture.

The restaurant is the first work in Vietnam(Ho Chi Minh).

01.Amusement Center (Tokyo)

02.Real estate Company (Tokyo)

03.Restaurant Business (Tokyo and Ho Chi Minh) *Opening soon in Ho Chi Minh

04.Producing food court (Tokyo).

 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-