JBS is a global leader in beef, lamb and poultry processing and is also heavily involved in pork production. With over 200,000 employees worldwide, the company has 340 production units and businesses in the foodstuffs, leather, biodiesel, collagen, metal packaging and cleaning products industries. Operating on all consumer markets, JBS is the world's largest exporter of animal protein, selling to over 150 countries.

JBS Vietnam specializes in processing and trading products in the field of tannery

400 employees in Vietnam/ 200,000 employees worldwide

JBS là một Tập Đoàn Toàn cầu về lĩnh vực chế biến thịt bò, cừu, gia cầm và sản xuất thịt heo với quy mô lớn. Với hơn 200.000 nhân viên tại các quốc gia toàn thế giới, công ty có 340 đơn vị sản xuất và các ngành kinh doanh về thực phẩm, da thuộc, dầu diesel sinh học, collagen, ngành công nghiệp sản xuất bao bì kim loại và các sản phẩm vệ sinh. Hoạt động hầu hết ở các thị trường tiêu dùng, JBS là tập đoàn xuất khẩu protein động vật lớn nhất thế giới, kinh doanh tại hơn 150 quốc gia.

JBS Việt Nam chuyên gia công và kinh doanh sản phẩm ngành da thuộc

Hơn 600 nhân viên tại Việt Nam/200.000 nhân viên tại các quốc gia trên thế giới

 


Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Bảo Trì Điện

JBS Group - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
23/11/2020

Nhân Viên phát triển mẫu

JBS Group - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
19/11/2020

Accountant/Nhân Viên Kế Toán

JBS Group - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
09/11/2020

Nhân viên Vận Hành Lò Hơi

JBS Group - Đồng Nai

Thương lượng | Mới đi làm
09/11/2020

Nơi làm việc

  • Nhà máy Đồng Nai 4 công việc

    Ấp 5, Xã Thạnh Phú,Đồng Nai, Việt Nam