Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

JAPAN QUALITY CO.,LTD

Comapny name: JAPAN QUALITY CO.LTD (JPQ)

Address: 16th Floor, Danang Software Park, 02 Quang Trung Street, Thach Thang ward, Hai Chau District, Da Nang city, Viet Nam.

Our Services: 

- Software Quality Management Service

- Software Testing Service

- Software Test Automation Service

- Software Assessment Service

Website: http://www.japanquality.asia/en/index.html (English)

               http://www.japanquality.asia/index.html (Japanese)

Our group:

1. Japan Quality Co.,Ltd: 

1. Human Crest Co.,Ltd: Parent Company

  Website: https://www.humancrest.co.jp/

2. Human Next Co.,Ltd        

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-