Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Maintenance Engineer (Car)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Nhân viên

18/08/2017

CÔNG NHÂN PHỔ THÔNG (BƠM DẦU)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 4,650,000VNĐ | Nhân viên

02/08/2017

ĐỐC CÔNG CẢNG (PORT FOREMAN)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

28/07/2017

Giám sát CCTV (Nữ)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Mới đi làm

25/07/2017

CÔNG NHÂN PHỔ THÔNG (NAM)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 4,650,000VNĐ | Nhân viên

25/07/2017

Thông tin công ty

IS VINA CO., LTD

IS VINA CO., LTD

IS VINA Co., Ltd is the member company of IL SHIN Mɑrine Ƭrɑnsport Ϲo., Ltd - one of a reputed company in shipping area in Korea. Our company was established in Vietnam, and we are the major partner of POSCO SS-Vina in the field of transportation of raw materials and steel products.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-