Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Tài Xế Xe Nâng

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Nhân viên
16/07/2019

ĐỐC CÔNG NHÀ MÁY (YARD FOREMAN) (MALE)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
08/07/2019

Thông tin công ty

IS VINA CO., LTD

IS VINA CO., LTD

IS VINA Co., Ltd is the member company of IL SHIN Mɑrine Ƭrɑnsport Ϲo., Ltd - one of a reputed company in shipping area in Korea. Our company was established in Vietnam, and we are the major partner of POSCO SS-Vina in the field of transportation of raw materials and steel products.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-