Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

FURNITURE DESIGNER (Quality: 1)

IAtelier Vietnam Company Limited - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
15/09/2020

Thông tin công ty

IAtelier Vietnam Company Limited

IAtelier Vietnam Company Limited

  • Số nhân viên: 10-24

Hoạt động tư vấn quản lý

- Dịch vụ tư vấn quản lý chung

- Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh)

- Dịch vụ tư vấn quản lý marketing

- Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực

- Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io