Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bình Dương

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bình Dương

HTX nông nghiệp Bình Dương là 1 HTX được nhà nước cấp giấy phép và hoạt động công khai và hợp pháp, với lĩnh vực chuyên môn là: áp dụng công nghệ kỹ thuật cao trong nông nghiệp, cung cấp giống cây trồng và phân bón cho nông dân, và đặc biệt là có kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn nhiệt tình và áp dụng công nghệ cao mang lại năng suất cao cho mùa vụ.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-