As a leader in consumer financial market in Vietnam, Home Credit Vietnam offered a professional working environment where four core values BE ENTREPRENEURIAL - BE INNOVATIVE - BE FOCUSED ON RESULTS - BE FAIR are mainly focused

Our desire is to attract more talented people to develop strong human resources for the company in particular and for Vietnam in general. Home Credit Vietnam offers you not only a job but a long-term career driven by you. Joining Home Credit Vietnam will be the foundation for you to build a professional, dynamic, energetic working performance. We believe that employees are engaged and developed in a professional working environment will play important roles for the company’s sustainable growth

If you are an entrepreneurial, motivated, career- oriented who desire to succeed and want to be recognized, join us. At Home Credit Vietnam, we provide optimal policy, attractive benefits, and clear career plan for our people as well as many development opportunities for those who have the passion and the will to take challenges

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin

  • Lan là một cô gái dễ thương, nết na, hiền dịu. Lẽ ra ông trời đã cho cô gặp Điệp, 2 người yêu nhau sau đó Điệp phụ tình và kết quả là ai ai cũng biết 😆 Ô mà hên quá, Lan gặp Homie của gia đình Home Credit và rồi từ đó, cuộc đời Lan rẽ sang một trang mới, muốn gì được đó, ngại khó có Home Credit lo 😆😆 ____________ Về đâu ước muốn của Lan - PARODY - Về đâu mái tóc người thương #HomeCredit #Parody #Just4Fun #VayTraGop #Nay_Bạn_Hoàn_Toàn_Có_Thể

Nơi làm việc

  • Văn Phòng Chính

    473 Điện Biên Phủ, Phường 25,Hồ Chí Minh, Việt Nam