As a leader in consumer financial market in Vietnam, Home Credit Vietnam offered a professional working environment where four core values BE ENTREPRENEURIAL - BE INNOVATIVE - BE FOCUSED ON RESULTS - BE FAIR are mainly focused

Our desire is to attract more talented people to develop strong human resources for the company in particular and for Vietnam in general. Home Credit Vietnam offers you not only a job but a long-term career driven by you. Joining Home Credit Vietnam will be the foundation for you to build a professional, dynamic, energetic working performance. We believe that employees are engaged and developed in a professional working environment will play important roles for the company’s sustainable growth

If you are an entrepreneurial, motivated, career- oriented who desire to succeed and want to be recognized, join us. At Home Credit Vietnam, we provide optimal policy, attractive benefits, and clear career plan for our people as well as many development opportunities for those who have the passion and the will to take challenges

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin

  • [20 NĂM VÌ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN] 20 năm - một chặng đường dài của sự nỗ lực không ngừng, Home Credit đã mang đến những giải pháp tài chính tốt nhất cho khách hàng trên toàn thế giới! Xuất thân từ một thị trấn nhỏ ở Cộng hòa Séc, với sứ mệnh giúp tất cả khách hàng chinh phục ước mơ của mình và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn! Home Credit đã cung cấp hơn 100 triệu khoản vay tiêu dùng. Tại Việt Nam, Home Credit đã xây dựng mạng lưới gần 9.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc, với hơn 11.000 nhân viên hiện diện trên khắp cả nước, phục vụ hơn 7 triệu khách hàng. Chúng tôi không chỉ thay đổi ngành tài chính tiêu dùng, chúng tôi thay đổi cách thế giới mua sắm bằng cách giúp khách hàng trải nghiệm phong cách mua sắm hoàn toàn mới và hỗ trợ chi trả cho tất cả những điều thiết yếu trong cuộc sống Home Credit. Vì cuộc sống tươi đẹp hơn! #HomeCredit #Thaydoicachthegioimuasam

Nơi làm việc

  • Văn Phòng Chính

    473 Điện Biên Phủ, Phường 25,Hồ Chí Minh, Việt Nam