Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

HỌC VIỆN TOÁN SƠ ĐỒ MMA _ ĐÀ NẴNG

HỌC VIỆN TOÁN SƠ ĐỒ MMA _ ĐÀ NẴNG

HỌC VIỆN TOÁN SƠ ĐỒ MMA _ ĐÀ NẴNG “Giúp Thanh thiếu niên phát triển khả năng tư duy qua Toán học và làm chủ các Kỹ năng sống để tạo ra 1.000.000 Hiền tài quốc gia và nâng tầm Nền giáo dục Việt Nam”

Năm 2025: Đến năm 2025, MathMap Academy sẽ trở thành hệ thống giáo dục Toán và Kỹ năng sống hàng đầu Việt Nam, với 300 Cơ sở đào tạo trên Toàn quốc, 60.000 Học viên, và đưa thương hiệu MathMap Academy vươn tầm ra thế giới.
Năm 2019: Trong năm 2019, MathMap Academy tập trung nâng cấp sản phẩm Toán sơ đồ và phát triển sản phẩm Kỹ năng sống, tập trung tối ưu từng Cơ sở chính quy để đạt 60 tỷ doanh thu, 6000 học viên chính quy và đẩy mạnh nhượng quyền đại lý để đạt 60 Cơ sở đào tạo trên toàn quốc.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-