HOANG DUC PHARMACEUTICAL & MEDICAL SUPPLIES CO., LTD.
HOANG DUC Pharmaceutical & Medical Supplies Co. is one of the first private pharmaceutical distribution companies in Vietnam. With the team of nearly 300 employees nationwide, Hoang Duc is setting a brand new standard of excellence.
To expand on our current business in Vietnam, we are looking for qualified candidates to join our team in Ho Chi Minh City. The selected candidates will be offered a professional working environment with a lot of opportunities for personal development and competition remuneration package.
Website: www.hoangduc.net


Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

 • Đăng ký thông báo việc làm
 • Chọn tiêu chí tìm khác

Nơi làm việc

 • Văn phòng HCM

  12 Nguyễn Hiền, Phường 4,Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • VP Kho Tân Tạo

  KCN Tân Tạo - P. Tân Tạo A,Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Văn phòng Hà Nội

  78 Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai,Hà Nội, Việt Nam

 • VP Kho Cần Giuộc

  KCN Long Hậu,Long An, Việt Nam

 • Văn phòng Đà Nẵng

  92 Thanh Thủy, P.Thanh Bình,Đà Nẵng, Việt Nam