Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Hitachi Transport System ( Vietnam ) Co., Ltd.

Hitachi Transport System ( Vietnam ) Co., Ltd.

Hitachi Transport System (Vietnam) (Hereinafter "TSV") was established in January in 2012, as a subsidiary of Hitachi Transport Systmes, Ltd. , one of the leading logistics companies in Japan, established in 1950. TSV's current business are mainly Transportation and Installtions of Heavy Machineries, Logistics Solutions and Air Freight & Ocean Freight Forwarding.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-