Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Hệ Thống Giáo Dục HOCMAI-Trung Tâm Học Tập Chủ Động GALILEO

Hệ Thống Giáo Dục HOCMAI-Trung Tâm Học Tập Chủ Động GALILEO

HOCMAI là Hệ thống Giáo dục trực tuyến hàng đầu của Việt Nam, được thành lập ngày 13/3/2007, đến nay HOCMAI đã có hơn 3 triệu học sinh theo học. Với tầm nhìn của một tổ chức giáo dục phát triển bền vững, xây dựng trên những giá trị cốt lõi “SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ - NHÂN VĂN”, Hệ thống Giáo dục HOCMAI (HOCMAI) đã, đang và sẽ góp phần cải tiến nền giáo dục thông qua việc tiên phong sáng tạo, đổi mới về phương pháp, công nghệ dạy và học.

Trung tâm Học tập chủ động GALILEO (GALILEO), trực thuộc Hệ thống Giáo dục HOCMAI là trung tâm giáo dục đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam ứng dụng mô hình học tập chủ động – rèn luyện năng lực song song với rèn luyện thái độ học. Trải qua hơn 1 năm hoạt động, GALILEO đã thu hút gần 1.000 học sinh theo học.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-