Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thực Tập & Lập Trình Viên Android

HDP Solutions - Hà Nội

HDP Solutions

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập trình các ứng dụng Android mới đưa lên Google Play.
- Bảo trì và mở rộng tính năng cho các ứng dụng Android đang phát triển của công ty trên Google Play.
- Tham gia quá trình khảo sát kho ứng dụng, tìm kiếm ý tưởng làm ứng dụng mới để đưa lên kho Google Play.
- Tham gia tìm hiểu và áp dụng các giải pháp công nghệ...

CNTT - Phần mềm

Android Lập Trình Viên Quận Cầu Giấy

13/03/2018

Thực Tập & Lập Trình Viên IOS

HDP Solutions - Hà Nội

HDP Solutions

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập trình các ứng dụng iOS (iphone - ipad) mới đưa lên App Store.
- Bảo trì và mở rộng tính năng cho các ứng dụng iOS đang phát triển của công ty trên App Store.
- Tham gia quá trình khảo sát kho ứng dụng, tìm kiếm ý tưởng làm ứng dụng mới để đưa lên App Store.
- Tham gia tìm hiểu và áp dụng các giải pháp công nghệ ...

CNTT - Phần mềm

Lập Trình Viên Quận Cầu Giấy iOS

13/03/2018

Thực Tập & Lập Trình Viên Web/ Backend PHP

HDP Solutions - Hà Nội

HDP Solutions

Hơn 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập trình web / backend bằng ngôn ngữ PHP và các framework PHP.
- Bảo trì và mở rộng tính năng cho các website, các  ứng dụng sử dụng backend PHP cho công ty.
- Kết hợp với nhóm Android, IOS để xây dựng backend cho các ứng dụng mobile.
- Tham gia quá trình khảo sát thị trường, tìm kiếm ý tưởng làm webstie mới để kiế...

CNTT - Phần mềm

PHP Lập Trình Viên Quận Cầu Giấy

13/03/2018

Thực Tập & Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

HDP Solutions - Hà Nội

HDP Solutions

Hơn 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thiết kế giao diện website, app.
- Thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu, brochure, catalogue…;
- Cắt giao diện và viết stylesheet theo chuẩn của W3C cho website (Không bắt buộc)
- Các công việc khác do trưởng bộ phận giao;
- Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Chế độ đãi ngộ:
* Lương thưởng:
- Mức lươ...

Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí, CNTT - Phần mềm

Thiết Kế Photoshop Quận Cầu Giấy Illustrator

13/03/2018

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

HDP Solutions - Hà Nội

HDP Solutions

Hơn 5,000,000VNĐ | Nhân viên

- Quản lý các công việc hành chính của: VPP, tổ chức teambuilding hàng tháng, sinh nhật nhân viên…
- Soạn thảo văn bản , HĐLĐ, Lưu trữ hồ sơ, tài liệu…
- Phụ trách chấm công, tính lương và kế toán nội bộ của công ty.
- Phụ trách mảng bảo hiểm: Báo tăng, báo giảm…
- Tuyển dụng nhân sự khi có yêu cầu.
- Chi tiết cụ thể s...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận Cầu Giấy Hành chính Nhân sự

08/03/2018

Thông tin công ty

HDP Solutions

HDP Solutions

HDP Solutions là một nhóm các nhà phát triển phần mềm người Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các ứng dụng, trò chơi và các giải pháp phần mềm khác cho mọi người.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-