Hai Phong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited is 100% foreign-invested One Member Company Limited. The investor is LG International Corp in Korea. The Main business activities of the Company are: Manufacturing and processing include: cut and shape all kinds of stainless rolled steel, galvanized rolled steel, metals containing iron and metals do not containing iron and metals do not containing iron to meet the need of production of the industry.


Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Support Staff

Hai Phong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited - Hải Phòng

Hai Phong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited

Thương lượng | Nhân viên

- Suport sales staff to make order.
- Prepare document for sales Dept.
- Input data in to SAP system (PO, good receive, sales invoice, return cargo, vendor information.
- Managing document of sales Dept.

Thư ký / Hành chánh, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Tiếng Anh Nhân Viên Kinh Doanh Thép Tuyển Gấp Hải phòng support

06/02/2018

Sales Executive

Hai Phong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited - Hải Phòng

Hai Phong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited

Thương lượng | Nhân viên

- Phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng cữ.
- Chuẩn bị báo giá và hợp đồng với khách hàng.
- Theo dõi hàng tồn kho và phối hợp với bên sản xuất để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ cho khách hàng.
- Xử lý các phàn nàn của khách hàng về chất lượng hàng hóa.
- Lên kế hoạch và theo dõi quá trình gia...

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, Tiếp thị

Tiếng Anh Nhân Viên Kinh Doanh Thép Tuyển Gấp Hải phòng

06/02/2018

QC Staff

Hai Phong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited - Hải Phòng

Hai Phong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited

Thương lượng | Nhân viên

- Lập kế hoạch quản lý chất lượng sản phẩm
- Triển khai hoạt động, phương pháp để kiểm soát chất lượng đầu vào và đầu ra
- Liên hệ với khách hàng để xác nhận tìm nguyên nhân khắc phục các sản phẩm lỗi đã giao cho khách hàng.
- Lập báo cáo kiểm tra, tổng hợp phân tích dữ liệu và bảo quản hồ sơ
- Cải thiện nâng cao chất ...

Quản lý chất lượng (QA / QC)

Tiếng Anh QC Thép Tuyển Gấp Hải phòng

06/02/2018

Nơi làm việc

  • Văn Phòng Chính 3 công việc

    Lot L3, Trang Due industrial Park, H.An Dương, Dinh Vu-Cat Hai economic zone, Le Loi commune,Hải Phòng, Việt Nam