Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Hai Phong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited

Hai Phong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited

  • Số nhân viên: 25-99

Hai Phong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited is 100% foreign-invested One Member Company Limited. The investor is LG International Corp in Korea. The Main business activities of the Company are: Manufacturing and processing include: cut and shape all kinds of stainless rolled steel, galvanized rolled steel, metals containing iron and metals do not containing iron and metals do not containing iron to meet the need of production of the industry.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io