Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Ha Tien Vegas Entertainment Resort

  • Số nhân viên: 100-499

HÀ TIÊN VEGAS ENTERTAINMENT RESORT IS A PREMIER ENTERTAINMENT CENTER
located in Prek Chak (Kampot Province, Kingdom of Cambodia)

Hà Tiên Vegas Entertainment Resort

Hà Tiên, Vietnam International Border, Prek Chak, Cambodia International Border

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-