Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

GRN Vietnam Co., Ltd. Hanoi Branch

GRN Vietnam Co., Ltd. Hanoi Branch

  • Số nhân viên: 10-24

GRN Vietnam Co., Ltd was established in 2018 in South Area of Vietnam.

Our North Branch in hung yen started our business in 2020.

GRN serves and operate Vending Machine to customers, especially to all kinds of Factories.

The Head Quarter locates in Toyama prefecture in Japan and we have run Vending Machine business for more than 60 years in Japan and other Asian countries.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io