Tìm thấy 37 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

C&B Manager

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Nhân viên

* Remuneration structure and remuneration policies & procedures
- Develop and periodically review remuneration structure
- Periodically review job specification, conduct job matching and salary survey
- Develop and periodically review remuneration policies & procedures
- Develop human resources budget and periodica...

Nhân sự, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Quận 11

13/02/2018

Nhân Viên/ Chuyên Viên HRIS

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng các báo cáo về data nhân viên, hỗ trợ các bộ phận khác tương tác data từ hệ thống HRM kịp thời và chính xác
- Đảm bảo hiệu quả của các báo cáo về thông tin nhân viên
- Quản lý data cấu hình hệ thống liên quan đến data nhân viên

CNTT - Phần mềm, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Quận 11

13/02/2018

Internal Control

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Nhân viên

- Compile, Review and Revise the Policy, Manual, Procedures, Work Instructions and control Forms in ensuring compliance to the latest edition/requirements
- Set up and maintain the processes as request
- Verify the implementation of these processes

Quản lý chất lượng (QA / QC)

QC Quận 11

13/02/2018

Internal Audit

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Nhân viên

- Financial Audit : auditing the financial statements of Scommerce Group and Scommerce ’s subsidiaries
- Verify and confirm the comprehensive, accurate and timely recording of these financial statements.
- Verify the implementation of VAS, tax policies and regulations of Company
- Identify risk and weakness of manage...

Tài chính / Đầu tư

Quận 11 Tài chính

13/02/2018

Legal Manager

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Perform legal analysis, documentation and planning for existing businesses, including but not limited to: contract draft & review, license paperwork, legal restructuring, employee relations, court litigation, etc.
- Coordinate with heads of business on the legal aspect for important business decisions
- Ensure polici...

Pháp lý / Luật, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Pháp chế Legal Manager

13/02/2018

[TP.HCM] HRBP Specialist

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Nhân viên

Đối tác nhân sự hiệu quả cao

Là đầu mối liên hệ duy nhất về các vấn đề liên quan đến HR đối với nhân viên và quản lý các cấp tại GHN Express trong công việc hàng ngày
Là đối tác tích cực của các cấp quản lý và nhân viên trong việc tạo ra kết quả kinh doanh
Tham gia vào việc triển khai và chuyển giao một cách hiệu quả ...

Dịch vụ khách hàng, Nhân sự, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Tuyển dụng Hành chính Đào tạo và phát triển HRBP

12/02/2018

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Mới đi làm

- Tiếp nhận, lắng nghe vấn đề của khách hàng.
- Giải đáp những thắc mắc, yêu cầu từ khách hàng.
- Nhập yêu cầu của khách hàng lên hệ thống.
* THỜI GIAN LÀM VIỆC: (Xoay ca)
- Ca 1: 7h00 – 14h00.
- Ca 2: 14h00 – 22h00

Dịch vụ khách hàng, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Quận 11 Dịch vụ khách hàng Hồ Chí Minh

09/02/2018

Nhân Viên Quản Lý Rủi Ro

Giao Hang Nhanh Holdings - Hà Nội

Giao Hang Nhanh Holdings

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Phối hợp kiểm soát được những rủi ro chung của vận hành: về quy trình, về con người.
- Xử lý phát sinh rủi ro và tìm giải pháp khắc phục : như chiếm dụng, treo COD, sai quy trình vận hành
- Kiểm soát những chỉ số công việc hằng ngày liên quan tới kiểm soát rủi ro
- Đo lường rủi ro,lập báo cáo và đưa ra phương án giải...

Pháp lý / Luật

Pháp chế

02/02/2018

[Ghn Express] Account Executive

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Communicates with the client about the client’s requests and needs and then works with the Leader / Manager to make these requests and goals happen.
- Remain in frequent contact with the clients in your responsibility to understand their needs
- Respond to complaints and resolve issues aiming to customer contentment ...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng

01/02/2018

[Ghn Express] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Lớn

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng lớn.
- Tìm hiểu nguyên nhân, sự cố, hướng khắc phục, giải pháp cho khách hàng.
- Hướng dẫn, hỗ trợ tạo đơn hàng cho khách hàng.
- Đảm bảo các chỉ số về đánh giá kết quả công việc.
- Tương tác nội bộ hiệu quả; hỗ trợ công việc theo phân công.

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

Tư vấn Dịch vụ khách hàng

01/02/2018

[Hcm] Key Account Support Leader

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Quản lý Nhóm Nhân viên Tư Vấn Hỗ Trợ Khách Hàng.
- Hỗ trợ nhân viên trong việc xử lý các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng.
- Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo, lập kế hoạch triển khai, thúc đẩy và cải tiến hiệu quả làm việc của nhân viên, bộ phận
- Thực hiện và đưa ra các báo cáo về công việc để đánh giá và cải tiến chấ...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng

01/02/2018

Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Lớn

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nhận yêu cầu từ các bộ phận: Tổng đài, hỗ trợ đặc biệt, các phòng ban khác trong công ty để xử lý các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng lớn.
- Tương tác với khối vận hành để thực hiện yêu cầu của KH
- Gửi email/ gọi điện lại cho KH để cung cấp hướng xử lý và các thông tin liên quan
- Thực hiện 1 số báo cáo liên quan...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Nhân sự

Dịch vụ khách hàng

01/02/2018

E-commerce Supervisor

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

16,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Phát triển kinh doanh các loại hình dịch vụ TMĐT tại các Điểm giao dịch của GHN trên toàn quốc.
- Xây dựng và giám sát việc thực hiện các quy trình liên quan kinh doanh dịch vụ TMDT tại các Điểm giao dịch
- Xây dựng mô hình bán hàng, cách thức bán hàng phù hợp cho các Điểm giao dịch để phát triển khách hàng và đơn hà...

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Cửa Hàng Trưởng Store Operation Manager

01/02/2018

Employee Relations Supervisor

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Be responsible for company activities to motivate staff and build the company culture
- Maintain effective documentation on all matters pertaining to investigations and problem resolution including the actions taken
- Handle labor discipline for the company
- Measure the efficiency of internal communication channels ...

Dịch vụ khách hàng, Nhân sự

Tuyển dụng

31/01/2018

Key Account Support (Tiếng Anh Lưu Loát)

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

8,000,000VNĐ - 11,500,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng lớn.
- Tìm hiểu nguyên nhân, sự cố, hướng khắc phục, giải pháp cho khách hàng.
- Hướng dẫn, hỗ trợ tạo đơn hàng cho khách hàng.
- Đảm bảo các chỉ số về đánh giá kết quả công việc.
- Tương tác nội bộ hiệu quả; hỗ trợ công việc theo phân công.

Dịch vụ khách hàng, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Anh Quận 11 Dịch vụ khách hàng

30/01/2018

Chuyên Viên C&B / C&B Specialist

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Nhân viên

- Soạn thảo và ban hành các chính sách chi trả thu nhập theo đề xuất của các bộ phận
- Nhận và kiểm tra data công, lương từ các bộ phận.
- Đảm bảo các khoản thu nhập được chi trả theo đúng chính sách.
- Thực hiện tính toán và chi trả thù lao nhân viên Freelancer theo tuần.
- Đảm bảo deadline về thời gian thực hiện các ...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Nhân sự

30/01/2018

[Sóc Trăng] Giao Dịch Viên Tại Điểm

Giao Hang Nhanh Holdings - Sóc Trăng

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Nhân viên

- Nhận hàng khi khách mang đến gửi và lưu trữ, quản lý
- Giao hàng khi khách đến nhận và lưu trữ biên nhận
- Đóng gói hàng hóa (nếu khách chưa gửi)
- Tư vấn khách hàng để có hướng sử dụng dịch vụ một cách có lợi nhất cho khách hàng
* Làm việc tại các điểm điểm giao dịch của công ty

Bán hàng

Dịch vụ khách hàng

29/01/2018

[QUA TẾT ĐI LÀM] NV NHẬN HÀNG TẠI ĐIỂM TẠI LONG THÀNH- ĐỒNG NAI

Giao Hang Nhanh Holdings - Đồng Nai

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Nhân viên

- Nhận hàng khi khách mang đến gửi và lưu trữ, quản lý
- Giao hàng khi khách đến nhận và lưu trữ biên nhận - Đóng gói hàng hóa (nếu khách chưa gửi)
- Tư vấn khách hàng để có hướng sử dụng dịch vụ một cách có lợi nhất cho khách hàng
 
* Địa điểm làm việc:
- 280, Lê Duẫn Khu Văn Hải, Thị Trấn Long Thành, huyện Long Thành...

Bán hàng, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Nhân Viên Bán Hàng Dịch vụ khách hàng

29/01/2018

Customer Experience Executive

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xây dựng bộ chương trình chăm sóc khách hàng làm gia tăng trải nghiệm khách hàng về dịch vụ GHN
- Xây dựng bảng biểu, đo lường, phân tích các phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh quy trình, chính sách kịp thời ;
- Xây dựng và thay đổi chính sách linh hoạt, phù hợp với ngân sách, tình hình thực tế nhằm đạt được mục ti...

Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Quận 11 Dịch vụ khách hàng

29/01/2018

Customer Care Officer

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

6,000,000VNĐ - 9,500,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng
- Tìm hiểu nguyên nhân, sự cố, hướng khắc phục, giải pháp cho khách hàng
- Hướng dẫn, hỗ trợ tạo đơn hàng cho khách hàng
- Đảm bảo các chỉ số về đánh giá kết quả công việc
- Tương tác nội bộ hiệu quả
- Hỗ trợ Trưởng Nhóm đảm bảo hoạt động thông suốt và cải tiế...

Dịch vụ khách hàng

Quận 11 Chăm sóc khách hàng

29/01/2018

(HCM) Customer Care Leader

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Quản lý Nhóm Nhân viên Hỗ Trợ Khách Hàng.
- Hỗ trợ nhân viên trong việc xử lý các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng.
- Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo, lập kế hoạch triển khai, thúc đẩy và cải tiến hiệu quả làm việc của nhân viên, bộ phận
- Thực hiện và đưa ra các báo cáo về công việc để đánh giá và cải tiến chất lượng...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

Quận 11 Trưởng nhóm Tư vấn Dịch vụ khách hàng

29/01/2018

Contact Center Supervisor

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Hơn 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Quản lý các team Hỗ Trợ Khách Hàng.
- Hỗ trợ và thực hiện các chương trình nhằm tăng năng suất, hiệu quả cho từng phòng ban, công ty
- Đảm bảo rằng tất cả khách hàng liên lạc với dịch vụ đều được trả lời kịp thời và nhất quán theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành của công ty.
- Cập nhật nhu cầu nhân sự, sắp xếp v...

Dịch vụ khách hàng

Quận 11 Dịch vụ khách hàng

29/01/2018

Giám sát Tiếp Nhận Yêu Cầu Khách Hàng

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Hơn 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Quản lý các team Hỗ Trợ Khách Hàng.
- Hỗ trợ và thực hiện các chương trình nhằm tăng năng suất, hiệu quả cho từng phòng ban, công ty
- Đảm bảo rằng tất cả khách hàng liên lạc với dịch vụ đều được trả lời kịp thời và nhất quán theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành của công ty.
- Cập nhật nhu cầu nhân sự, sắp xếp v...

Dịch vụ khách hàng

Quận 11

29/01/2018

Tổng Đài Viên

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

4,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận, lắng nghe vấn đề của khách hàng.
- Giải đáp những thắc mắc, yêu cầu từ khách hàng.
- Nhập yêu cầu của khách hàng lên hệ thống

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

Quận 11 Dịch vụ khách hàng Tổng đài viên

29/01/2018

CTV Chăm Sóc Khách Hàng

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

4,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm

- Hỗ trợ, xử lý các yêu cầu, khiếu nại/ bình luận từ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, thái độ nhân viên trực tiếp với khách hàng qua điện thoại, Facebook, email và các kênh giao tiếp khác.
- Liên hệ cập nhật thông tin cho khách hàng về tình trạng đơn hàng
- Làm việc theo ca được phân công, chịu được áp lực công việc

Dịch vụ khách hàng, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Quận 11 Cộng Tác Viên Chăm sóc khách hàng

29/01/2018

C&B SUPERVIOR

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm soát việc thực hiện quy định, quy trình, chính sách tiền lương & chế độ phúc lợi của S-Commerce Group, bao gồm 2 công ty: Giaohangnhanh Express và Ahamove.
- Cập nhật quy định, chính sách pháp luật về tiền lương, BHXH, thuế TNCN và phổ biến thực hiện toàn S-Commerce Group.
- Cập n...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Kế toán tiền lương C&B phúc lợi phúc lợi và tiền lương C&B Supervisor C&B Specialist Compensation

27/01/2018

COMPENSATION AND BENEFITS MANAGER

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

* Remuneration structure and remuneration policies & procedures
- Develop and periodically review remuneration structure
Periodically review job specification, conduct job matching and salary survey
- Develop and periodically review remuneration policies & procedures
- Develop human resources budget and periodically re...

Nhân sự, Quản lý điều hành

Kế toán tiền lương Nhân Sự - Tiền Lương phúc lợi và tiền lương C&B Manager C&B Supervisor C&B Specialist Compensation

27/01/2018

Nhân Viên Tiền Lương (C&B Executive)

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

Cạnh tranh | Nhân viên

1. Payroll: Phụ trách tính lương, thưởng, phúc lợi cho nhân viên thuộc BUs Ahamove, cụ thể các công việc như sau:
- Soạn thảo và ban hành các chính sách chi trả thu nhập theo đề xuất của các bộ phận và được Giám đốc Nhân Sự xét duyệt.
- Nhận và kiểm tra data công, lương, KPI từ các bộ phận.
- Đảm bảo các khoản thu nhập...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Nhân Viên Tiền Lương C&B Tiền lương Kế toán lương C&B Executive Nhân Viên C&B phúc lợi và tiền lương C&B Officer C&B Specialist C&B Staff

27/01/2018

[BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI] NV Xử lý hàng hóa

Giao Hang Nhanh Holdings - Đồng Nai

Giao Hang Nhanh Holdings

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Cập nhật chuyến đi, phân hàng cho nhân viên giao nhận.
- Kiểm đếm hàng hóa theo biên bản hoặc trên hệ thống.
- Hỗ trợ các công việc có liên quan dưới phân công của Quản lý.
* QUYỀN LỢI
– Thu nhập từ 5 – 7 triệu/tháng, ứng viên sẽ được trao đổi kỹ trong buổi phỏng vấn.
– Môi trường làm việc chuyên ng...

Lao động phổ thông, Khác

Giao nhận

26/01/2018

[ BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI ] Nhân viên giao nhận.

Giao Hang Nhanh Holdings - Đồng Nai

Giao Hang Nhanh Holdings

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

Với mong muốn đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, sự phục vụ hài lòng nhất, hiện nay Giaohangnhanh.vn đã có mặt rộng khắp 63 tỉnh thành để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng được tốt hơn.
Chúng tôi chào đón các bạn trẻ gia nhập vào giaohangnhanh.vn trên 63 tỉnh thành với nhiều cơ hội việc làm trong đợt tuyển...

Lao động phổ thông, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Giao nhận Vận tải

26/01/2018

[ Cái Bè – Tiền Giang ] Nhân Viên Giao Nhận

Giao Hang Nhanh Holdings - Tiền Giang

Giao Hang Nhanh Holdings

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

Với mong muốn đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, sự phục vụ hài lòng nhất, hiện nay Giaohangnhanh.vn đã có mặt rộng khắp 63 tỉnh thành để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng được tốt hơn.
Chúng tôi chào đón các bạn trẻ gia nhập vào giaohangnhanh.vn trên 63 tỉnh thành với nhiều cơ hội việc làm trong đợt tuyển...

Lao động phổ thông, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Giao nhận Vận tải

26/01/2018

[ Thuận An – Bình Dương ] Nhân Viên Giao Nhận

Giao Hang Nhanh Holdings - Bình Dương

Giao Hang Nhanh Holdings

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

* Với mong muốn đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, sự phục vụ hài lòng nhất, hiện nay Giaohangnhanh.vn đã có mặt rộng khắp 63 tỉnh thành để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng được tốt hơn.
Chúng tôi chào đón các bạn trẻ gia nhập vào giaohangnhanh.vn trên 63 tỉnh thành với nhiều cơ hội việc làm trong đợt tuy...

Lao động phổ thông, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Vận tải

26/01/2018

[Sóc Trăng] NV nhận hàng tại điểm giao dịch

Giao Hang Nhanh Holdings - Sóc Trăng

Giao Hang Nhanh Holdings

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Nhận hàng khi khách mang đến gửi và lưu trữ, quản lý
- Giao hàng khi khách đến nhận và lưu trữ biên nhận
- Đóng gói hàng hóa (nếu khách chưa gửi)
- Tư vấn khách hàng để có hướng sử dụng dịch vụ một cách có lợi nhất cho khách hàng
* THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Trao đổi sắp xếp với quản lý
- Part time: 4 tiế...

Lao động phổ thông, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Giao nhận

26/01/2018

[Hà Nội] Nhân viên mua hàng

Giao Hang Nhanh Holdings - Hà Nội

Giao Hang Nhanh Holdings

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện mua vật tư - hàng hóa và dịch vụ của Công ty theo Quy trình mua hàng.
- Thực hiện tiếp nhận các Phiếu đề nghị mua hàng hợp lệ từ các Phòng ban trong Công ty.
- Thực hiện tìm kiếm, phân tích và đàm phán với Nhà cung cấp
- Thực hiện tìm kiếm các Nhà cung cấp mới tiềm năng, có uy tín trên thị trường, đa dạng h...

Vật tư / Mua hàng

Mua hàng

26/01/2018

[HN] NV Phát triển thị trường _ Thu nhập cao

AhaMove - Hà Nội

AhaMove

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giữ liên hệ mật thiết, vận dụng linh hoạt các chính sách ưu đãi dành cho Khách hàng để giữ chân họ. 
- Phân tích dữ liệu khách hàng để đảm bảo các chỉ số của đơn hàng tối ưu. 
- Phát triển hình ảnh thương hiệu của AhaMove trong cộng đồng khách hàng ở Hà Nội.

Dịch vụ khách hàng

Quận Đống Đa Dịch vụ khách hàng Account Executive Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp

26/01/2018

[Hcm] Sales Supervisor

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tìm hiểu, phân tích nhu cầu, đặc thù khách hang tại khu vực phụ trách.
- Mô tả các chương trình khuyến mại, bán hàng tại điểm ở khu vực phụ trách
- Phối hợp triển khai thông tin các chương trình khuyến mại, hoạt động bán hàng cho nhân viên tại điểm
- Phối hợp triển khai các hạng mục marketing (facebook, tờ rơi, phướn...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Quản lý

25/01/2018

Nhân Viên Trải Nghiệm Khách Hàng

Giao Hang Nhanh Holdings - Hồ Chí Minh

Giao Hang Nhanh Holdings

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xây dựng bộ chương trình chăm sóc khách hàng làm gia tăng trải nghiệm khách hàng về dịch vụ GHN
- Xây dựng bảng biểu, đo lường, phân tích các phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh quy trình, chính sách kịp thời ;
- Xây dựng và thay đổi chính sách linh hoạt, phù hợp với ngân sách, tình hình thực tế nhằm đạt được mục ti...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Quận 11 Tư vấn

24/01/2018

Thông tin công ty

Giao Hang Nhanh Holdings

Giao Hang Nhanh Holdings

Công ty Giaohangnhanh.vn được thành lập ngày 20/6/2012 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0311907295, do Sở KHĐT TPHCM cấp, với ngành nghề hoạt động chính là cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh. Là công ty trẻ được đánh giá cao trong lĩnh vực giao nhận Việt Nam, tốc độ tăng trưởng 100%/tháng, nhiều cơ hội làm việc và thăng tiến hấp dẫn (ít nhất 150 vị trí quản lý trong năm 2017).
Đọc thêm tại:
http://gik.vn/1342-f3b1798551-Giaohangnhanh.vn-bien-cac-ca-nhan-kinh-doanh-(C2C)-thanh-nhung-nguoi-khong-lo.html
http://www.thesaigontimes.vn/Home/congnghe/muonneo/90852/Giao-hang-thoi-cong-nghe.html
http://www.facebook.com/Giaohangnhanhvn
http://giaohangnhanh.vn
Giao Hàng Nhanh năm 2015
https://www.youtube.com/watch?v=V_1MhnUPTGg&list=PLHgBLgIJvnUKxLN8JA7eKn8KG78q310hJ&noredirect=1

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-