Tìm thấy 20 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

[Ho Chi Minh] Technical Manager

G.A. CONSULTANTS VIETNAM'client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng
23/10/2020

Kỹ sư sản xuất - KCN Đình Vũ HP - Tiếng Anh

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hải Phòng

9,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/10/2020

Quế Võ, Bắc Ninh_Kế toán tổng hợp

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Bắc Ninh

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên
19/10/2020

Nhân Viên Kế Toán- Tiếng Anh, KCN Long Đức

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên
15/10/2020

Project Manager (English, Ba Dinh HN)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hà Nội

3,000USD - 4,000USD | Quản lý / Trưởng phòng
14/10/2020

[Tràng Duệ] Leader kỹ sư sản xuất cho cty Nhật

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hải Phòng

12,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
14/10/2020

QA/ QC Supervisor- Tiếng Nhật, KCN Long Đức

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
29/09/2020

Nhân viên an toàn - Tiếng Anh - KCN VSIP Hải Phòng

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hải Phòng

12,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên
28/09/2020

Thông tin công ty

G.A. CONSULTANTS VIETNAM

G.A. CONSULTANTS VIETNAM

Công ty chuyên về cung ứng nhân sự

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io