Tìm thấy 41 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

IT SENIOR UNITY - TEAM LEADER

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
01/04/2020

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Trung

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hà Nam

500USD - 900USD | Quản lý / Trưởng phòng
31/03/2020

Trợ Lý Phòng Mua hàng (Tiếng Trung)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hà Nam

600USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát
30/03/2020

Nhân Viên QC (VSIP2-Tiếng Nhật)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/03/2020

NHÂN VIÊN TIẾNG TRUNG PHÒNG MUA HÀNG (Hưng Yên)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
24/03/2020

GIÁM SÁT KẾ TOÁN/ PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hải Phòng

900USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát
23/03/2020

Tổng Vụ Kiêm Hỗ Trợ Kế Toán (Tiếng Nhật)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Đồng Nai

9,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
20/03/2020

Kỹ Sư Hóa - Bộ Phận Phát Triển Kỹ Thuật

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
20/03/2020

Trợ lý phòng Business (công ty mới thành lập tại VP, tiếng Anh)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Vĩnh Phúc

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
13/03/2020

Kỹ Sư Kiểm Tra

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
06/03/2020

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hải Phòng

1,000USD - 1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng
03/03/2020

Thông tin công ty

G.A. CONSULTANTS VIETNAM

G.A. CONSULTANTS VIETNAM

Công ty chuyên về cung ứng nhân sự

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-