Tìm thấy 33 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

(Urgent) Logistics Manager (English)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM's Client - Hồ Chí Minh

1,500USD - 2,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2017

Sales Executive (Steel Trading, English)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM'Client - Hồ Chí Minh

19,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

12/05/2017

Technical Manager

G.A. CONSULTANTS VIETNAM'Client - Hồ Chí Minh

800USD - 1,100USD | Quản lý / Trưởng phòng

04/05/2017

ART Director (Game)( Salary Up To 2000$)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hà Nội

2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

28/04/2017

Thông tin công ty

G.A. CONSULTANTS VIETNAM

Công ty chuyên về cung ứng nhân sự

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-