Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

framas Korea Vina

framas Korea Vina

framas is the biggest supplier of plastic technology for the sports industry worldwide. We develop and produce plastic components for the world leading brands Adidas, Nike and Reebok. Our headquarter is in Germany and we have several production facilities in Asia. Characteristic for us is a deep sense for technical innovations and the freedom to work in an open environment as well as providing high knowledge to all of our employees. We just set the goals and let our employees all the freedom to develop new ideas and being creative in order to reach this goal.
 
So if you want to work in a challenging environment where you have a lot of personal freedom and high responsibility as well as a personal interest in the sports industry then you should join our team.
 ------------------------------------------
Tập đoàn framas là nhà cung cấp sản phẩm công nghệ nhựa lớn nhất cho ngành thể thao toàn cầu. Chúng tôi phát triển và sản xuất các sản phẩm bằng nhựa cho những thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới như Adidas, Nike và Reebok. Chúng tôi có trụ sở chính ở CHLB Đức và nhiều nhà máy sản xuất ở khắp châu Á. Điều đặc biệt của tập đoàn framas chúng tôi là có sự quan tâm sâu sắc đến các sáng tạo kỹ thuật và tạo điều kiện tự do làm việc trong một môi trường mở, cũng như luôn bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn cao cho tất cả nhân viên. Chúng tôi luôn tạo điều kiện để nhân viên tự do sáng tạo và phát triển ý tưởng mới nhằm đạt được mục tiêu đề ra.  
 
Vì vậy, nếu bạn muốn thử sức trong một môi trường làm việc cạnh tranh, nơi bạn có nhiều từ do và tinh thần trách nhiệm cao, cũng như có niềm đam mê cá nhân đến ngành công nghiệp thể thao thì bạn hãy tham gia đội ngũ của chúng tôi.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io