Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

AutoCAD Team Leader

Framas Korea Vina - Đồng Nai

Framas Korea Vina

Cạnh tranh | Nhân viên

- Mold Shop related KPI's by CAM, CAD and CNC Milling, FPS standards
- Make the CAD/CAM CNC process more efficient and valuable
- Following special task given from Senior Mold Shop Manager
- Coordinate the CAD/CAM work according the given projects and priority
- Calculate time lines for the CAD/CAM and CNC process and ...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Huyện Long Thành CAD/CAM

09/10/2017

Nữ Trợ Lý QC

Framas Korea Vina - Đồng Nai

Framas Korea Vina

Thương lượng | Nhân viên

- Arrange and coordinate workers of Departments
- Evaluate daily workers' effectiveness
- Compile necessary SOPs and apply in Department
- Cooperate with team to make sure daily Department's jobs is effectively completed as plan
- Cooperate with team to handle customer complaints and apply countermeasures
- Contribute ...

Thư ký/ Hành chánh, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Sản Xuất QA QC Trợ lý Long Thành

09/10/2017

Nữ Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Framas Korea Vina - Đồng Nai

Công Ty TNHH Framas Korea Vina

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng vật lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Điều hành, quản lý nhân viên phòng Mua hàng và Cung ứng.
- Xem xét, đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động SXKD trên cơ sở Ban Giám Đố...

Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Anh Sản Xuất Mua hàng Huyện Long Thành

05/10/2017

Accountant (Cho Xưởng Mới)

Framas Korea Vina - Đồng Nai

Framas Korea Vina

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

·        Checking the request payment from other department such as Contract, PO, quotation, invoice in daily
          for make sure that these documentations in compliance as per company procedure
·         Book keeping and maintain data input into accounting software
·         Keep stock records and do periodic stoc...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế toán tổng hợp Long Thành Đồng Nai

04/10/2017

Nhân Viên Phòng Lab ( Nữ )

Framas Korea Vina - Đồng Nai

Framas Korea Vina

Thương lượng | Nhân viên

* Primary tasks:
* Daily tasks:
- Physical test: hardness, QUV, specific gravity
- Internal test: color migration, QUV
- Input data & print out the test report, internal report
- Cutting sample, storing the sample and documents
- Check list temperature and the status of lab equipments daily, weekly, monthly.
- Take mat...

Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm

Tiếng Anh Huyện Long Thành Hóa học Đồng Nai

04/10/2017

Giám Sát Quản Lý Tổ Bảo Trì (Giao Tiếp Tiếng Anh Tốt)

Framas Korea Vina - Đồng Nai

Framas Korea Vina

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Bảo trì phòng ngừa
- Lập báo cáo bảo trì
- Mọi chi tiết về công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí

Huyện Long Thành Bảo Trì

03/10/2017

Giám Sát Quản Lý Tổ Bảo Trì (Giao Tiếp Tiếng Anh Khá)

Framas Korea Vina - Đồng Nai

Framas Korea Vina

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Bảo trì phòng ngừa
- Lập báo cáo bảo trì
- Mọi chi tiết về công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Huyện Long Thành Bảo Trì Điện tử Điện Cơ khí Đồng Nai

29/09/2017

Thông tin công ty

Framas Korea Vina

Framas Korea Vina

Công ty TNHH Framas Korea Vina thuộc tập đoàn Framas Đức . Chuyên sản xuất chi tiết nhựa , chi tiết nhựa chính xác cao, khuôn nhựa và đế giày thể thao (gia công cho nhãn hàng Nike).

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-