Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG MUA HÀNG ( TIẾNG NHẬT N3 )

Forval Vietnam Co., Ltd - Đồng Nai, Hồ Chí Minh

800USD - 1,000USD | Nhân viên
19/05/2020

Thông tin công ty

Forval Vietnam Co., Ltd

Forval Vietnam Co., Ltd

- 日本企業の「ベトナム進出コンサルテイング」
- ベトナム進出日系企業の「ITサポート」

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io