Tìm thấy 6 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

NHÂN VIÊN, TRỢ LÝ KINH DOANH (TIẾNG ANH/ NHẬT)

Forval Vietnam Co., Ltd - Bình Dương, Đồng Nai

400USD - 800USD | Nhân viên

08/02/2017

Việc Làm Hấp Dẫn

TỔNG VỤ NHÂN SỰ, KẾ TOÁN, THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT N4, N3, N2

Forval Vietnam Co., Ltd - Đồng Nai

6,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

08/02/2017

Việc Làm Hấp Dẫn

NHÂN VIÊN QC, QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG

Forval Vietnam Co., Ltd - Bình Dương, Đồng Nai

400USD - 800USD | Nhân viên

08/02/2017

KỸ SƯ CƠ KHÍ ĐI NHẬT (Tiếng Nhật N3) (MIỄN PHÍ)

Forval Vietnam Co., Ltd - Nhật Bản

34,000,000VNĐ - 60,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

15/02/2017

TRỢ LÝ QUẢN LÝ KINH DOANH (Tiếng Nhật N2)

Forval Vietnam Co., Ltd - Đồng Nai

500USD - 800USD | Quản lý / Trưởng phòng

14/02/2017

PA (PROFFESSIONAL AUDIO)

Forval Vietnam Co., Ltd - Hồ Chí Minh

1,500USD - 2,000USD | Nhân viên

14/02/2017

Thông tin công ty

Forval Vietnam Co., Ltd

Forval Vietnam Co., Ltd

- 日本企業の「ベトナム進出コンサルテイング」
- ベトナム進出日系企業の「ITサポート」

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-