Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

QUẢN LÝ SẢN XUẤT ( TIẾNG NHẬT N3, N2)

Forval Vietnam Co., Ltd - Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh

350USD - 1,000USD | Nhân viên

23/07/2017

TRƯỞNG XƯỞNG SẢN XUẤT 1000$ (Tiếng Nhật)

Forval Vietnam Co., Ltd - Bình Dương

800USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

17/07/2017

Thông tin công ty

Forval Vietnam Co., Ltd

Forval Vietnam Co., Ltd

- 日本企業の「ベトナム進出コンサルテイング」
- ベトナム進出日系企業の「ITサポート」

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-