Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Exporum Inc - HCMC Office

Exporum Inc - HCMC Office

- Là nhà tổ chức triển lãm chuyên nghiệp trong khu vực Châu Á
- Tổ chức hơn 20 triển lãm và hội nghị hàng năm+ Cafe Show Series, MK Smart Techshow/Start up & Franchise, World Nuclear and Radiation Expo, Korea Style Expo

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-