Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

DSV – Global Transport and Logistics

  • Số nhân viên: 25-99

A global supplier of transport and logistics
With offices in more than 80 countries and an international network of partners and agents, we are a truly global player that offers services worldwide.
DSV Air & Sea
DSV Air & Sea offers alternative routings and flexible schedules to suit even the most demanding logistical requirements to and from all parts of the world. We handle more than 1,300,000 TEUs of sea freight and 600,000 tons of air freight every year.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-