Tìm việc làm, tuyển dụng DIGI-TEXX VIETNAM | CareerLink.vn
00a8555be2c8677cc49f5c3a095dd949

DIGI-TEXX VIETNAM

DIGI-TEXX is a German Technology-BPO company headquartered in Ho Chi Minh City, Vietnam since 2002. We have been consistently empowering Outsourced Services and Digital Solutions to international clients in various industries. With more than 1000 employees, providing round-a-clock services, we guarantee service delivery excellence while ensuring compliance with industry-followed quality and security standards.

Xem thêm Thu gọn

Giới Thiệu

DIGI-TEXX is a German Technology-BPO company headquartered in Ho Chi Minh City, Vietnam since 2002. We have been consistently empowering Outsourced Services and Digital Solutions to international clients in various industries. With more than 1000 employees, providing round-a-clock services, we guarantee service delivery excellence while ensuring compliance with industry-followed quality and security standards.

Xem thêm Thu gọn

Kết quả tìm kiếm | Việc làm DIGI-TEXX VIETNAM

    Chúng tôi không tìm thấy việc nào phù hợp với tìm kiếm của bạn.
    Hãy thử như sau:
    • Xin bạn chắc chắn rằng tất cả các từ đều đúng chính tả.
    • Hãy thử những từ khóa khác.
    • Hãy thử những từ khóa chung hơn.

Nơi làm việc (12)

Loading...

Hình ảnh công ty